Vijf duizend

Het afgelopen weekend heeft laten zien dat de Nederlandse Adventkerk in beweging is. Het tienjarig bestaan van de studentenkerk Uniek in Utrecht werd zaterdagavond gevierd en het landelijk Tienerkamp vond plaats op landgoed Oud Zandbergen. Verder kregen de leden van het Algemeen Kerkbestuur een rondleiding door het Woonzorgcentrum Vredenoord om een prima indruk te krijgen van de kwalitatief hoogstaande zorg en in dit weekend heeft de kerk haar 5000ste lidmaat gedoopt.

 

In drie Antilliaanse gemeenten (Delft, Amsterdam-Bon Notisia, Tilburg) en bij een Antilliaanse church plant in Capelle a/d IJssel vonden in de afgelopen twee weken evangelisatie acties plaats. Evangelisten uit Curacao en Nederland werkten intensief aan een grote oogst. Ds. Cherrel Francisca (staf Nederlandse Unie voor coördinatie Antilliaanse kerkgroei) was de organisator van deze Multi-Campagne. Dit weekend zijn er daardoor minstens 80 nieuwe leden gedoopt. Verder waren al eerder in Almere (20) en Amsterdam-Ghana (15) en verschillende andere plaatsen de nodige nieuwe lidmaten aan de kerk toegevoegd. Uit recente berekeningen blijkt dat we twee maanden geleden tegen de 4900 leden aanzaten. Met de recente aanwas kunnen we God danken en vieren dat het aantal van 5000 leden is overschreden.

De kerk is duidelijk in beweging. En hoe blij ik ben met deze mijlpaal, ik ben net zo blij met elk van de andere activiteiten die ik hierboven in de inleiding noemde. Het feit dat creatieve studenten jong volwassenen als tien jaar de studentenkerk Uniek ‘draaien’ is een prachtig en zeer waardevol gebeuren. Zo was ik vrijdagavond bij de opening van het Tienerkamp door mw. Clair Sanches (staf Nederlandse Unie voor o.a. Kinderpastoraat). Veertig kinderen tussen 12 en 15 jaar die prettig en ontspannen bijeen zijn. Jongeren die zelf de band vormen en prachtig muziek maken.

De profeet Joël (3:1-5 NBV) spreekt over jongeren die visioenen zien en ouderen die dromen dromen voordat de dag van de Heer aanbreekt. Iedereen – jong en oud, slaven en vrijen, zonen en dochters –  is hierbij betrokken. Zo is ook het resultaat van 5000 leden het werk van ons allen samen: “Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft” (3:1).  God gebeurt ook in Nederland.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.