Senioren op weg naar de zeven gemeenten

Donderdag 27 mei vertrok van Schiphol een adventistisch reisgezelschap van ca. 30 senioren met Turkish Airlines naar Istaboel. Na een bezoek van een paar dagen aan de belangrijkste bezienswaardigheden van Istanboel en een boottocht over de Bosporus, gaat de tocht vandaag (zondag 30 mei) per touringcar richting Troje, de eerste stop op de reis langs de kust van Klein Azie.

In de loop van de week worden de plaatsen bezocht waar ooit christelijke kerken waren die een brief van de apostel Johannes ontvingen: de zeven gemeenten die we in Openbaring 2 en 3 tegenkomen. Het bezoek aan het oude Efeze vormt daarbij ongetwijfeld het hoogtepunt.

Het volgende weekend zal de groep op het eiland Patmos doorbrengen, waar onder meer de grot wordt bezocht waar volgens de overlevering Johannes de visioenen ontving die in de Openbaring op schrift werden gesteld.

De reis is een initiatief van de werkgroep voor senioren die de Ned. Unie enkele jaren geleden in het leven riep en die ook de jaarlijkse seniorenrally organiseert.  Ds. Reinder Bruinsma is de reisleider, daarbij geassisteerd door Mevr. Anny Frederik, de secretaris van de seniorenwerkgroep.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.