Vernieuwde website

Samen leven, samen delen. Dat was het thema van de toogdag (landelijke ontmoetingsdag) begin maart. Een maatschappelijk betrokken kerk met oog voor heden én toekomst. Dat willen wij als Adventkerk graag zijn. En dat willen wij ook graag laten zien op deze website. Een kerk die van ons allemaal is.

Bij het lange proces rondom het ontwikkelen van een andere ‘look’ en ‘feel’ van de website is het uitgangspunt geweest om het kleurrijke van de adventistische geloofsgemeenschap en de eenheid in de kerk volop ruimte te geven.

Naast de kwaliteitsslag die gemaakt wordt in de frequentie van nieuwsberichten en verslagen van evenementen, willen we ook graag meer ruimte bieden aan plaatselijk nieuws. Uit de lokale gemeenten. We zijn immers samen kerk.

Deze site zal nooit af zijn. We willen u graag de kans geven om iets bij te dragen. Uw verhalen en foto’s zijn van harte welkom. Zoals u wellicht weet, ligt er in de huidige periode veel nadruk op gemeenschapszin en eenheid.

Aan u de uitdaging: wat is voor u typisch gemeenschapszin? Hoe ziet maatschappelijke betrokkenheid er uit? Stuur foto’s, filmpjes, gedichten, columns, artikelen. De meest originele worden beloond met plaatsing op de website en een eervolle vermelding in Advent.

U kunt uw bijdragen sturen naar: evandijk@adventist.nl

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.