Verhalen vertellen

Vanaf september ben ik teamleider van de Experience. Wekelijks mag ik met een vijfkoppig team een worship voorbereiden voor de studenten op dinsdagavond. Ons doel is om een avond te creëren waar zij vriendschap met anderen kunnen sluiten en een ontmoeting met God kunnen ervaren.

Campusbreed focussen we dit jaar op relaties. Dit thema komt terug in alle programma’s. We hebben er bij Experience voor gekozen ons te richten op het vertellen van verhalen. Want er zit kracht in het delen van verhalen met anderen. Door verhalen te vertellen, spreek je gevoelens aan en breek je muren af bij de ander.

Ervaringen van Newbold

Ik las van de zomer het boek Spreek als TED. Hierin deelt auteur Carmine Gallo de negen geheimen van de beste sprekers ter wereld. Hij schrijft dat onze hersenen actiever zijn wanneer we verhalen horen. Daarom vragen we de spreker van de avond om in zijn of haar minipreek een verhaal te delen met de groep. Ook vragen we verschillende studenten hun ervaringen te delen met het leven op Newbold, of een verhaal uit hun verleden te vertellen.

Uit de comfortzone

God staat er keer op keer om ons op te vangen

Een student vertelde de groep hoe hij op Newbold heeft geleerd meer uit zijn comfortzone te stappen. Hij spoorde ons aan om dat ook meer te doen. Zijn slotzin: God heeft soms grote plannen met ons die wij niet kunnen zien als we op onze makkelijke stoel blijven zitten. Een andere student vertelde in een grappige anekdote hoe hij met een groep vrienden bijna een leslokaal liet afbranden door kattenkwaad uit te halen op zijn middelbare school. Eén van de kwajongens nam de volgende dag de schuld van dit incident op zich, wat betekende dat zijn cijfer een punt omlaag ging. De les die hij met ons wilde delen was dat we een God dienen die niet werkt met cijfers. We kunnen één, 25 of duizend keer de mist in gaan. Hij staat er keer op keer om ons op te vangen.

Lessen

De verhalen op dinsdagavond leren mij elke week weer prachtige lessen. Het zijn verhalen die ik voor altijd zal onthouden. Gallo schrijft: ‘Verhalen kunnen de grenzen van tijd, verleden, heden en toekomst overschrijden, en ons in staat stellen om de overeenkomsten tussen elkaar te ervaren.’

Wat is jouw verhaal? Welke les, mooie ervaring of goede boodschap wil jij het komende jaar vertellen? Denk erover na! Mocht je een verhaal met mij willen delen, of wil je dat ik iets vertel over een bepaald onderwerp over mijn leven op Newbold, dan kun je me mailen via c.jasinta@gmail.com.

Dit is een blog van Christle Jasinta, zij studeert theologie aan Newbold College. Interesse om aan Newbold College te studeren? Kijk dan hier! Dit artikel verscheen in Advent 4 van 2016.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.