SHANA: historische geboorte

Op 13 september werd door de ondertekening van een notariële akte de Stichting Historisch Archief van de Nederlandse Adventkerk (SHANA) een feit.

De doelstelling van SHANA is het aanleggen, beheren en garanderen van het voortbestaan van een historisch archief over de geschiedenis van de Adventkerk in Nederland en alles wat hiermee samenhangt in de ruimste zin van het woord. De geboorte van deze stichting is op zich al historisch te noemen, omdat al in 1981 een drietal (toen nog jonge) predikanten, Henk van Rijn, Dieter Versteegh en Henk Koning, en (wijlen) Jan Geerlings uit Huis ter Heide, de conceptstatuten hadden klaarliggen voor een stichting met dezelfde naam en functie. Na een ‘zwangerschap’ van 29 jaar is er nu een echt kerkelijk historisch archief.

Enkele uren na de ondertekening vond al de eerste bestuursvergadering plaats o.l.v. voorzitter Gerard Frenk. Tijdens deze vergadering werd o.a. de archivaris gekozen, Henk van Rijn, en de documentalist, Wim Willems. Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan Goos Dullaart secretaris is en de landelijke penningmeester tevens penningmeester van de stichting is.

Gelukkig begint de stichting niet met lege handen. Er is in de afgelopen jaren al veel historisch materiaal verzameld, gecatalogiseerd en (ten dele) gedigitaliseerd. Voorlopig is nu bijna al het materiaal verzameld op het uniekantoor, maar het doel is zeer gevoelig en onvervangbaar materiaal onder te brengen in een professioneel archief in Utrecht.

De stichting kan echter niet functioneren zonder de inbreng van predikanten en kerkleden. SHANA doet daarom ook een beroep op de Advent-lezers om de stichting te melden als u historisch materiaal, oude foto’s, kerkelijke brieven e.d. aan de stichting wil schenken, zodat er aan een zo volledig mogelijk archief gebouwd kan worden.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.