Ds. Ponte tijdelijk naar Rotterdam-Zuid

Het Algemeen Kerkbestuur heeft in haar vergadering van 19 september jl. besloten dat ds. Hans Ponte in de periode 1 oktober 2010 – 1 oktober 2011 de predikant zal zijn van de adventgemeente Rotterdam-Zuid. 

 Sinds juni 2010 was de gemeente Rotterdam Zuid vacant gekomen en aangezien een permanente pastorale invulling op dit moment niet mogelijk is, is het AK ertoe overgegaan om een overbruggingsjaar in te bouwen alvorens per oktober 2011 een ‘vaste’ predikant kan worden aangesteld in Rotterdam-Zuid.

De taakstelling voor ds. Ponte zal vanaf medio november 2010 aangevuld worden met andere pastorale taken naast de verantwoordelijkheid voor de gemeente Rotterdam-Zuid.

Ds. Ponte is onlangs op verzoek van de Nederlandse Unie teruggekeerd uit Aruba, waar hij de kerk heeft geleid als voorzitter van de Aruba Mission in de afgelopen twee jaar. Ds. Ponte (58) brengt een verscheidenheid aan ervaring mee in het kerkelijk werk:  als plaatselijke predikant, stafmedewerker Jeugd, ADRA directeur, en kerkelijk leider in Suriname en Aruba.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.