Officiële aankondiging

Op verzoek van een flink aantal leden, zal er op 5 juni 2016 een buitengewoon congres georganiseerd worden door het Landelijk Kantoor van de Nederlandse Adventkerk. De agenda voor dit congres wordt bekend gemaakt op een later moment, tenminste zes weken voor aanvang van de vergadering.

Tijd en plaats worden echter nu gecommuniceerd, zodat voldaan wordt aan de statuten die melden dat dit tenminste drie maanden van tevoren dient te gebeuren. Net als in januari het geval was, mogen de afgevaardigden gebruik maken van het kerkgebouw van de adventgemeente in Almere Parkwijk, (Parkwijklaan 5, 1326 AX Almere-Stad).

Deze aankondiging zal ook per brief verzonden worden aan de secretarissen van onze gemeenten, ter bekendmaking in de gemeenten en met het verzoek opnieuw afgevaardigden naar dit congres te benoemen.

Meer informatie over het bijzonder congres is hier te vinden.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.