Doopdienst in Groningen

Barbara Njeri en Nicole van Meerwijck maakten de keus om Christus te volgen en bevestigden dit op 20 april tijdens een doopdienst in Groningen. Predikant Jan Rokus Belder begeleidde en verrichtte de doopdienst. In de overdenking stond de vraag van de Ethiopiër centraal (Handelingen 8:26-40): Zie daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? Belder werkte dit thema in zijn prediking verder uit. Voor iedereen was het een zeer feestelijke dienst.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.