Najaarsvergadering wereldkerk

Ieder najaar komen de leiders van de kerk samen om te vergaderen. Hoog op de agenda dit jaar stond het document Unity in Mission.Wie een opfrisser nodig heeft, kan deze artikelen lezen: Diversiteit en respect en Extra bijeenkomst in februari. Op 9 oktober werd zes uur lang gediscussieerd over het document.

Stemming

Uiteindelijk werd het document, na lang discussiëren, terugverwezen naar een commissie die er opnieuw naar moet kijken. Dat betekent dat het nog minstens een jaar duurt voor het item weer ter discussie komt. Dat zal zijn tijdens de jaarvergadering (Annual Council) van 2018. Het ging specifiek om fase twee. De eerste fase, één van dialoog, werd in 2017 uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets gebeurt; het komende jaar zal de commissie werken aan de herziening van het document zoals dat er nu ligt.

Naar aanleiding van dit plan van aanpak hielden de voorzitters van de landelijke kerken binnen het Europese Hoofdkantoor in februari een vergadering. Daarop werd een verzoek aan de wereldkerk gedaan. Dat is terug te lezen in Geloofsbrieven.

Focus op missie

Het punt rond vrouweninzegening is niet het enige op de agenda van de vergadering. Ook werden de financiën besproken, waarbij de focus op rentmeesterschap lag. Daarnaast is er een nieuwe website aangekondigd voor missiewerk en het is de bedoeling dat die website in 2018 live gaat. Er is nu een tijdelijke website en geïnteresseerden kunnen zich alvast inschrijven voor de mailinglijst.

Missie is sowieso een belangrijk focuspunt van deze jaarvergadering. Ds. Ted Wilson, besteedde zijn overdenking op sabbat (zaterdag) 7 oktober aan het onderwerp. Die overdenking is hier terug te zien en te lezen.

Ervaring

Ook ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk, is aanwezig op de jaarvergadering. Hij zegt: ‘Het meemaken van de Annual Council is een geweldige ervaring. Je wordt deelgenoot gemaakt van wat God doet over de hele wereld om mensen te bereiken met zijn liefde. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen om een wereldkerk van meer dan 20 miljoen mensen bij elkaar te houden. Maar ook bij de discussies over moeilijke onderwerpen hebben we Gods leiding ervaren in de besluiten die zijn genomen. God is de Heer van de kerk. Hij heeft ons geleid tot waar wij zijn in 2017 en Hij zal ons ook leiden in de toekomst tot op de dag waarop Christus zal komen in glorie om zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid op te richten.’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.