Weten wat je gelooft

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer: Groeien in Christus.

GROEIEN IN CHRISTUS

Jezus overwon de machten van het kwaad door zijn dood aan het kruis. In zijn aardse dienstwerk onderwierp hij demonische krachten. Hierdoor vernietigde hij hun macht en verzekerde hun ondergang. Jezus’ overwinning geeft ons de overwinning over de boze machten die ons nog steeds in hun ban willen houden. Wij gaan door het leven met hem in vrede en vreugde, verzekerd van zijn liefde. De heilige Geest leeft nu in ons en geeft ons kracht. In onze voortdurende toewijding aan Jezus als onze Redder en Heer zijn wij bevrijd van de last van onze daden in het verleden. Met Christus leven wij niet langer in duisternis, bevreesd voor boze machten. Wij zijn niet meer onwetend, en leven niet meer in de zinloosheid van onze vroegere levenswijze. Wij zijn geroepen om meer op hem te gaan lijken, terwijl we leven in zijn vrijheid. Dit doen wij door dagelijks met hem samen te komen in gebed, ons te voeden met de Bijbel, stil te staan bij de Bijbel en Gods voorzienigheid, te zingen tot zijn eer, samen te komen voor aanbidding, en mee te doen aan de missie van de kerk. Wij zijn ook geroepen om het voorbeeld van Christus te volgen door, vanuit onze liefde voor anderen, mensen bij te staan die hulp nodig hebben in lichamelijk, psychisch, sociaal, emotioneel en geestelijk opzicht. Door de Geest is God continu aanwezig. Dat feit verandert elk moment en elke taak in een geestelijke ervaring, wanneer wij de mensen om ons heen liefdevol helpen en getuigen van Gods redding.

Groeien in Christus is ons ‘achtentwintigste’ geloofspunt. Hoewel het nummer elf in de lijst is, is dit geloofspunt pas in 2005 toegevoegd aan de zevenentwintig geloofspunten die stammen uit 1980. Het toevoegen van dit geloofspunt ging niet zonder slag of stoot. Adventisten uit Europa, Amerika en Australië hadden grote bedenkingen bij dit punt.

EEN GELOOFSPUNT TWEE ONDERWERPEN

Het verhaal gaat dat de Adventkerk rond het jaar 2000 steeds harder groeide in Afrika en Azië. De zendingsraad van de wereldkerk zag dat in veel van deze landen hetzelfde gebeurde. Mensen daar hadden er geen problemen mee om adventist te zijn én tegelijkertijd bezig te blijven met occulte handelingen zoals dodenverering en spiritisme. Daarnaast zag de kerk dat veel mensen in deze delen van de wereld geen persoonlijk geloofsleven hadden. Als zendelingen hier iets van zeiden, dan hoorden ze steevast: ‘Maar de geloofspunten zeggen hier niets over!’ Dus uit de nieuwere velden kwam een roepstem: ‘Als we een persoonlijk geloofsleven moeten hebben, zeg dat duidelijk. Als we niets met occultisme te maken moeten hebben, zeg dat duidelijk.’ En daarom ging de wereldkerk aan de slag om dit in de geloofspunten onder te brengen. Ze vonden toen dat het beter was om één punt toe te voegen in plaats van twee geloofspunten, daarom bevat dit ene punt twee verschillende onderwerpen: occultisme en geloofsleven.

CONTROVERSIEEL

Voor veel mensen uit Europa en Amerika is dit geloofspunt aan de ene kant vrij vanzelfsprekend (‘Natuurlijk moet je dagelijks bidden!’) en aan de andere kant ver van ons bed. Maar in de landen waar de meeste adventisten leven, zijn kwade geesten een bijna dagelijkse uitdaging. In de culturen van Afrikaanse, Zuid- en Midden Amerikaanse en Aziatische adventisten zijn kwade geesten heel gewoon. Deze tegenstelling tussen adventisten uit verschillende delen van de wereld maakte dit geloofspunt erg controversieel.

GEEN SIMPELE ANTWOORDEN

ALS WIJ ONS OP JEZUS RICHTEN, ZULLEN WE MINDER LAST HEBBEN VAN HET KWADE

Waar je ook vandaan komt, de fundamentele kwestie over geestelijke gezondheid blijft overeind. Het geloofspunt vertelt dat Jezus demonische krachten onderwierp, en dat is zeker zo. Maar we moeten ook erkennen dat veel gedrag dat de Bijbel toeschrijft aan demonen, tegenwoordig gezien wordt als een geestelijke ziekte. Wat betekent dat? Hadden mensen toen een beter oog voor demonen? Waren er toen meer demonen? Verwarden zij het bezeten-zijn met geestelijke ziektes? Moeten wij in navolging van Jezus de geest van depressie uitdrijven, of moeten wij ons tot antidepressiva wenden? Hier zijn, helaas, geen simpele antwoorden op te vinden; iemands cultuur en achtergrond bepalen sterk welke antwoorden hij of zij op deze vragen zal geven.

De invloed van demonen is dus een erg lastige kwestie. Toch is de kern van het geloofspunt duidelijk: als wij ons op Jezus richten, dan zullen we minder last hebben van het kwade en minder tot het kwade geneigd zijn. Ik blijf me op Jezus richten.

Meer weten

Meer weten over de geloofspunten? Het bekende boek van dr. Reinder Bruinsma, Wat zevendedags-adventisten geloven, is in een nieuw jasje gestoken. Het boek is volledig in kleur en behandelt de in 2015 herziene geloofspunten. Te koop bij het servicecentrum voor slechts €5,95.

Dit stuk is geschreven door dr. Tom de Bruin, docent aan Newbold College. Het artikel verscheen eerder in Advent.

 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.