Inzegeningsdienst Christar Arstilo Rumbay Speranza Lelystad

Bestuur maart 3, 2022

Op sabbat 26 februari is Christar Arstilo Rumbay ingezegend als predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Ds. Rumbay is verantwoordelijk voor de gemeenten Lelystad Speranza, met de daarbij behorende churchplant te Urk en Huizen. De inzegening vond plaats op de plek waar adventgemeente Speranza kerkt. Onder de aanwezigen waren ook leden van gemeente Huizen en de pas opgerichte churchplant Urk aanwezig.

Muziek en zang

Tijdens de feestelijke dienst was er veel aandacht voor muziek en zang, passend bij een van de vele talenten die ds. Rumbay bezit (zang en gitaar, foto). Ds. Rumbay is geboren in Indonesië en was al eerder in Nederland om aan zijn onderzoek te werken voor een doctoraat in de theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In die tijd ontstond het contact tussen hem en de ds. Rob de Raad.

Toga en present

Ds. Rumbay werd welkom geheten binnen de kerk en het predikantencorps door ds. Jacob Engelgeer die hem namens het kerkgenootschap na de inzegeningsplechtigheid tevens de toga en een present uitreikte. Jacob: ‘We voelen ons gezegend door de Heer van de kerk en zijn blij met weer een nieuwe collega.’
Ds. Enrico Karg sprak lovende woorden over Christar die hij als buddy-coach heeft mogen begeleiden en reikte hem na de inzegening het inzegeningscertificaat uit. Dit certificaat is het bewijs van de erkenning dat ds. Rumbay wereldwijd binnen de Adventkerk zijn predikantstaken kan uitvoeren. Hij noemde drie eigenschappen van Christar: intelligent, nederig en multi-getalenteerd. ‘Nederigheid is een van de mooiste eigenschappen die een geestelijk leider kan hebben.’

Wezenlijk onderdeel

De inzegeningsceremonie werd geleid door ds. Rob de Raad en werd daarin bijgestaan door de collegae Enrico Karg en Jacob Engelgeer. Rob de Raad: ‘Ik ben heel blij dat we Christar Rumbay aan het Nederlandse veld hebben kunnen binden. De gemeente Huizen vraagt al heel lang om een eigen predikant. De leden die hun roots in het voormalig Nederlands Indië hebben, vormen al decennia lang een wezenlijk onderdeel van de kerk in ons land. Ik hoop dat de bediening effect mag hebben en dat velen in aanraking komen met de liefde van onze God.’

Koning David

Christar hield tijdens de dienst een korte overdenking over de verrassende keus van God voor David als nieuwe koning van Israël (1 Samuel). De nieuwe predikant van Speranza Lelystad gaf het volgende antwoord op Gods keus voor David: ‘God kijkt niet naar het uiterlijk, maar kijkt in je hart. Als u de dienaar van God wilt zijn, maak uw hart klaar.’

De penningmeester van de Nederlandse Unie, Rozita Panneflek, was eveneens bij de inzegeningsdienst aanwezig. Ds. Jacob Engelaar: ‘Het was een mooie dienst waarin elke aanwezige gastvrij werd ontvangen door adventgemeente Speranza.’