Getallen

Getallen hebben een aantrekkingskracht voor me.  Vandaag is het 01 10 ’10. Een mooie mix van 0 en 1. De getallen waarop het hele computer systeem gebaseerd is. Sommige data – met bijzondere getallen of niet – blijven in je geheugen hangen omdat ze gekoppeld zijn aan belangrijke gebeurtenissen.

Zo is morgen, 2 oktober 2010 (02 10 2010), een belangwekkende sabbat in alle adventgemeenten en kerkplantingen in Nederland!  Na de eredienst wordt u allen vriendelijk uitgenodigd een vragenlijst in te vullen rondom het thema “betrokkenheid.”  U doet dit onder genot van een stukje gebak en drinken. 

Als u niet in de gelegenheid bent om dit in de kerk ter plekke in te vullen, kunt u ook op de website (www.adventist.nl) bij het nieuwsbericht “Onderzoeksabbat”  de vragenlijst in vullen. De vragenlijst is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Papiaments.

Nogmaals wil ik van harte uw medewerking hiervoor vragen. Het is van belang om te meten hoe de betrokkenheid  van leden en bezoekers van de Adventkerk is in de verwezenlijking van haar missie.

Waar kunnen we verbeteren en hoe? De kerk is van Jezus Christus en Hij heeft Zijn gemeente aan u en mij toevertrouwd. Wij zijn aan elkaar gegeven om gemeenschapszin in de gemeente te versterken. Het is Christus’ plan dat een ieder zich inzet voor de missie van Zijn Koninkrijk. Hoe kunnen we het beste samenwerken? Hoe kan de kwaliteit van (ere) diensten verbeteren? Wat is de plaats van kerkplantingen binnen de Nederlandse Unie? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen voorbereiden op de wederkomst van Christus? Hoe kunnen we samen goede rentmeesters zijn zodat het werk van Gods Koninkrijk door onze middelen wordt ondersteund?

Er is veel te vragen en veel te beantwoorden! Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking!  De uitslag van dit onderzoek wordt via Advent en via de website bekend gemaakt.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.