Gebed voor Capelle

iStock_000010285574Large (Medium)Voorgangers van verschillende kerken kwamen op maandag 29 juni samen om te bidden voor het verspreiden van het evangelie in Cappele aan den IJssel. De oproep van Lydia Kropff, één van de initiatiefnemers, was om meer samen te werken met migrantenkerken bij de verspreiding van het evangelie.

Ze deed verslag van haar bezoek aan drie migrantenkerken, waaronder de adventistische churchplant Tempu pa Dios. Kropff bezocht Tempu pa Dios tijdens een avondmaaldienst.  Zoals gebruikelijk in de Adventkerk, was dat een dienst met voetwassing. Ds. Martin Altink verving ds. Silbert Elizabeth, de coach van Tempu pa Dios tijdens de bijeenkomst. Hij zei: ‘Het trof me bijzonder om te horen hoe veel liefde ze heeft mogen ervaren tijdens de dienst van de adventisten in Capelle aan den IJssel.’

Kropff legde de nadruk op de geschiedenis van het evangelie. Ze vertelde dat ‘wij in het westen’ zendelingen stuurden naar Afrika, Zuid Amerika en Azië en ‘ons’ christendom brachten en gaf aandacht aan de fouten die in het verleden zijn gemaakt: waarbij ze met name duidde op de slavernij.

Inmiddels zijn er 800.000 migranten actief met het verkondigen van het evangelie. Wellicht is er een taak voor hen weggelegd voor de verspreiding onder westerlingen.

Gebed_Capelle02Als afsluiting van haar verhaal riep zij op tot voetwassing. Ze vroeg of Geis-Jan van der Plas, lid van het comité Gebed voor Capelle, de voeten van churchplanter Norbert Apolina wilde wassen. Tijdens de voetwassing vroeg Van der Plas om vergeving voor de tijden van onze voorvaderen en sprak de hoop uit meer samen te mogen werken. Apolina aanvaardde de vraag om vergeving en de aanwezigen gingen intens met elkaar in gebed.

Er is duidelijk naar elkaar uitgesproken dat er de wens is om de samenwerking op te zoeken en zo gezamenlijk aan Gods koninkrijk te mogen bouwen onder leiding van de heilige Geest.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.