Experiment congrestrainingen

Bestuur juni 28, 2022

In oktober van dit jaar vindt er weer een landelijke ledenvergadering in Almere plaats. Als voorbereiding hierop worden er voor het eerst zogenaamde ‘congrestrainingen’ aangeboden. De trainers hiervoor zijn leden van het kerkjuridische orgaan: de CSR (Commissie voor de Statuten en het algemeen Reglement).

Grote waardering

Ingrid Wijngaarde beet het spits af. Al na de eerste bijeenkomst is er grote waardering voor deze training uitgesproken door verschillende deelnemers. ‘Het was een inhoudelijk sterke en goede presentatie. Ik heb aardig wat bijgeleerd over de opzet van onze kerkelijke organisatie. Wat ik op prijs zou stellen is extra toerusting hoe leden meer inspraak kunnen hebben tijdens de vergadering zelf. Bijvoorbeeld via een oefenvergadering’,  schrijft een deelnemer op het feedbackformulier.

Positief

‘De innovatieve drive wordt nu ook ingezet in de wijze waarop we het aankomend congres organiseren. Naast een themagerichte opzet hebben we dus onder andere geëxperimenteerd met het aanbieden van deze congrestrainingen. Het was maar de vraag of er überhaupt behoefte hieraan was en hoeveel deelnemers daadwerkelijk zich hiervoor zouden aanmelden. Daarnaast wisten we niet hoe de trainingen zouden overkomen. Inmiddels is hier positief over teruggekoppeld en mogen we stellen dat het in een behoefte voorziet’, aldus ds. Enrico Karg, algemeen secretaris van de Nederlandse Adventkerk.

Op wenken bediend

De deelnemers die vroegen om een oefenvergadering worden op hun wenken bediend. Op zondag 18 september 2022 zal er extra aandacht worden besteed aan scenario’s die zich tijdens de vergadering kunnen voordoen en op welke manieren via de vergaderorde hierop gereageerd kan worden.

De overige geplande trainingen zijn op:

Maandag 29 augustus 2022, om 19:30 uur (Nederlandstalig) en op donderdag 8 september 2022, om 19:30 uur (Engelstalig). Alle aangemelde afgevaardigden hebben via het landelijk secretariaat inmiddels een uitnodiging voor deze trainingen ontvangen.