Doopbericht Deventer

Doop Deventer 20.01.2016De adventgemeente Deventer had op 20 februari een bijzondere én feestelijke dienst. Er waren maar liefst negen mensen die op deze dag voor de doop kozen.

  • Ruben van der Bij, 46
  • Naïra Krizia Millitze Scharbaai, 33
  • Selena Maxime Scharbaai, 15
  • Sighane Zirah Yaël Everts, 12
  • Diamaris Anchèl Sabrina Raymann, 38
  • Jeanne Marie Magdalene Everts, 44
  • Marjorie Sabina Vlijt-Croes, 52
  • Reinald Simon Lorenzo Vlijt, 54
  • Vanessa Ronaida Gijsbertha-Maduro, 33

Voor de eerste vijf dopelingen was het de eerste keer dat zij zich door onderdompeling lieten dopen. De overige vier kozen voor een herdoop, waarmee ze hun vernieuwde toewijding aan God lieten zien.

De adventgemeente Deventer is dankbaar dat zo veel personen hun leven aan Jezus hebben gegeven. De dienst was enorm inspirerend en bemoedigend, met veel muzikale bijdragen.

Naïra’s verhaal

Naïra Scharbaai vertelde hoe zij tot haar beslissing kwam om voor de doop te kiezen. ‘Toen ik zeven jaar was, werd mijn moeder ernstig ziek. Maar in het ziekenhuis bad zij dat ze mocht herstellen om mij op te mogen voeden. En dat gebeurde.’ Toen Naïra 11 was, kreeg ze suikerziekte. Haar predikant en een aantal anderen baden met haar, en zij heeft tot op heden geen verdere complicaties gekregen van haar ziekte.

Toen Naïra naar Nederland verhuisde, bezochten zij en haar moeder verschillende kerken, maar bleven in geen enkele kerk hangen. ‘Op een zeker moment ging ik naar Deventer om daar te gaan studeren, en liet mijn moeder in Den Haag achter. Zij werd daar lid van de Adventkerk … Ik merkte dat zij in positieve zin veranderd was, en ook mijn moeders broer op Curaçao werd adventist.’

Blijven hangen

Drie jaar geleden bezocht Naïra voor het eerst de adventgemeente in Deventer. ‘Hier bleef ik wel hangen, mede door hoe ik door deze gemeente opgevangen ben. Wijlen Roelie Huiting had een luisterend oor en kwam met haar wijze levenslessen en adviezen. Ook motiveerde de familie Trinidad mij om te blijven komen.’

Samen met haar dochter Selena volgde Naïra bijbelstudie. ‘Tijdens deze lessen kwam ik tot het besef dat alles wat ik meemaakte, waar ik nu voor sta en wat ik nu ben, dat het zo had moeten zijn. God was altijd al in mijn leven aanwezig geweest.’

Verbonden met God

Haar gevoel werd bevestigd toen zij taken kreeg in de gemeente. ‘Ik kreeg het gevoel dat God mij dichter bij hem bracht, door mij te verbinden aan deze kerk. Als ik op alles terugkijk, dan kan ik me geen logischer stap bedenken dan dat ik me liet dopen.’ Naïra eindigde haar verhaal met: ‘Ik denk dat als Jezus voor mij kan sterven, dat ik ook mijn oude ik voor hem kan laten sterven. En daarom sta ik hier vandaag. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, nietwaar? Zijn liefde is groot!’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.