Doopbericht Breda

doop.breda.1.2016.2Op sabbat (zaterdag) 9 januari was er een vreugdevolle dienst in de gemeente Breda toen twee jonge mensen, Emma van Geel (17) en Jerry Verstraten (26), kozen voor de doop.

In hun getuigenis vertelden Emma en Jerry hoe ze tot hun keuze waren gekomen. Veel van de ruim 120 aanwezigen waren daardoor zichtbaar ontroerd.  Beide dopelingen nodigden veel familie, vrienden en bekenden uit. 

Emma

doop.breda.1.2016Emma is evangelisch opgevoed en wist altijd wel dat ze gedoopt wilde worden. ‘Ik wilde alleen wel dat dat in een gemeente zou zijn waar ik me echt thuis voelde.’ Ze ging met haar moeder, die al een paar jaar adventist is, mee naar de gemeente Breda en leerde het adventisme steeds beter kennen. ‘Daarnaast voelde ik me heel erg thuis in deze fijne gemeente vol gezellige, God-liefhebbende mensen. Ik vond het fijn dat zij net als ik serieus met het geloof bezig waren’, schrijft Emma.

‘Mijn doop op 9 januari was een enorme zegen. Het moment tussen mijn getuigenis en mijn doop, waarin het lied ‘Criminal on the Cross’ van Acapella werd afgespeeld was voor mij vooral heel bijzonder. Nu ik gedoopt ben, wil ik graag werken voor Gods koninkrijk.’

Jerry

Jerry verliet de kerk toen hij 19 jaar was, ongelovig en ontmoedigd. Hij had geen persoonlijke ervaring met God. Hij zocht zijn heil in wereldse wijsbegeerten en zette het Woord van God zo aan de kant. ‘[Ik] was op zoek naar de waarheid, die slechts God de mens kan openbaren’, schrijft hij.

doop.breda.1.2016.3

‘Vanuit mijn ontmoedigde staat werd ik neerslachtig, wat mij opvolgend kil en afstandelijk maakte.’ Terugkijkend ziet hij dat hij niet alleen met lege handen was komen te staan, maar dat zijn houding ook de mensen om hem heen pijn deed. ‘Met name door de herinneringen aan de sabbat en de rol die dat speelde in mijn opvoeding stelde ik mijn hart open voor God.’

Ds. Dwight van Ommeren verrichte de doophandeling en sprak over de zekerheid die God geeft, waar en in welke situatie mensen zich ook bevinden.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.