Doopbericht Amersfoort

DoopAmersfoort2.4.16Er waren op 2 april bezoekers uit binnen- en buiteland in de gemeente Amersfoort. Waarom? Judith de Jesus (58), Meredith de Jesus (55) en Mercy Omezy (20) kozen voor de doop.

Vier mensen werden op belijdenis van geloof opgenomen. Kapu Wahko (72), Mu Mu (66), Mary Tun (47) en Moo Wah (41). William de Jesus (44) is nu officieel lid van de gemeente Amersfoort: hij liet zich overschrijven van een gemeente op Curaçao.

Onder de bezoekers waren veel mensen die voor het eerst een dienst bezochten. Zij waren onder de indruk van de doopdienst.

Lieve mensen

Judith was van jongs af aan al veel met God bezig. Als klein meisje ging ze met familieleden mee naar de kerkdiensten, maar de doop schoof ze lang voor zich uit. In Nederland leerde ze de gemeente Amersfoort kennen. Lieve mensen, vond ze, ze mocht meteen meedoen. Hierdoor kreeg ze een sterkere wens om zich te laten dopen. Ze hakte de knoop door. Na bijbelstudie wist Judith het zeker, omdat zij Gods aanwezigheid in haar leven nadrukkelijker ervoer.

Warmte

DoopAmersfoort2.4.16-2Meredith was op haar 9e al gedoopt op Curaçao. God was altijd onderdeel van haar leven, al had ze wel vragen. Als volwassene kreeg ze op veel van die vragen antwoorden. Ze voelde heel sterk de behoefte om te kiezen voor de doop, maar nu met meer inzicht en begrip van wat dopen inhoudt. In de gemeente Amersfoort vond zij een geestelijk thuis. Zij ontvangt de gemeenteleden met veel warmte, ook buiten de diensten om.

Thuisgemeente

Mercy groeide op in de gemeente. Zij wist altijd dat ze zou kiezen voor de doop; de vraag was wel even wanneer. Na bijbelstudie maakte zij, samen met een goede vriendin uit de gemeente, de beslissing en meldde zich voor de doop. Mercy is lid van ‘Het Combo’, dat wekelijks de zorg draagt voor de muziek tijdens de samenkomsten. Ze studeert nu in België, maar bezoekt de gemeente iedere vakantie. Ze beschouwt de adventgemeente Amersfoort als haar thuisgemeente. De gemeente is een onderdeel van wie zij is geworden.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.