Buitengewoon congres van afgevaardigden

Het Algemeen Kerkbestuur heeft tijdens een reguliere vergadering, op zondag 6 maart, een beslissing genomen ten aanzien van het agendapunt voor het Buitengewoon congres van 5 juni 2016. Voorafgaand aan de beslissing van het Algemeen Kerkbestuur is er overleg gevoerd met een delegatie van de opstellers van het Ledenmanifest en een afvaardiging van het Algemeen Kerkbestuur. De conclusie die is getrokken is dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid rondom gezagsverhoudingen en bevoegdheden binnen de verschillende kerkelijke lagen. Het uiteindelijke agendapunt is als volgt verwoord: ‘De beslissingsbevoegdheden van de kerkelijke lagen in relatie tot de rol van de vrouw in de kerk.’

Zoals reeds eerder is vermeld, zal het Buitengewoon congres plaatsvinden in de Adventkerk van de gemeente Almere. Verzoeken om afgevaardigden voor dit congres te benoemen zijn reeds een maand geleden verzonden, samen met tijd en plaats van samenkomst. De agenda met bijbehorende documenten zal uiterlijk zes weken voor aanvang van de vergadering aan de afgevaardigden meegedeeld worden.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.