Belastingdienst: Extra controle giften

Het schijnt dat de belastingdienst dit jaar extra controle uitvoert op de gedane giften.

Zoals u waarschijnlijk weet is de Nederlandse Unie door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat de giften die aan een dergelijke instelling worden overgemaakt mogen worden afgetrokken van de Inkomsten Belasting.

De beschikking die de Nederlandse Unie heeft gekregen betreft een groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat alle instellingen die onder de paraplu van de Nederlandse Unie vallen worden gezien als een ANBI. Dit is dus het geval voor alle plaatselijk Advent gemeenten en Church Plants. Maar bijvoorbeeld ook het ESDA instituut.

Er zijn echter wel een aantal spelregels die gelden als u giften wil aftrekken. Zo maakt de belastingdienst onderscheid tussen twee soorten giften: giften en periodieke giften. Deze zal ik hieronder kort nader bespreken.

Giften: Deze mogen worden afgetrokken tot een maximum van 10% van het bruto (gezamenlijk) inkomen. Hiervoor geldt echter wel een voet van 1%. Voorbeeld;
Persoon A heeft een bruto jaarinkomen van € 50.000,00. Persoon A heeft in jaar X € 450,00 aan giften gedaan. Omdat er een voet is van 1% (= € 500,00) zal het bedrag niet in aanmerking komen voor aftrek.
Persoon B met hetzelfde jaarinkomen  heeft in jaar X € 5250,00 aan giften gedaan. Het maximum is 10% dus € 5000,00 zal in aanmerking komen voor aftrek.

Periodiek giften: Deze mogen altijd (er zijn geen secundaire voorwaarden) van het bruto (gezamenlijk) inkomen worden afgetrokken. Ze moeten echter in een notariële akte zijn vastgelegd. Daarin staat vermeld wie de gift doet, voor welk bedrag en voor welke periode (minimaal 5 jaar). Voor het laten opmaken van een notariële akte dient u een volmacht formulier in te vullen met de noodzakelijke gegevens. (klik hier voor de online versie). Deze wordt opgestuurd naar de notaris. Die zal een akte opmaken. De gift zoals omschreven in de akte hoeft niet in één keer te worden overgemaakt aan de instelling. Het mag bijvoorbeeld ook iedere maand of per kwartaal een deel.

Wat echter voor beide vormen geldt is dat de bedragen moeten zijn overgemaakt in het kalenderjaar waarvoor u door de belastingdienst wordt aangeslagen. Dit dient u via uw bank/giro afschriften aan te tonen. Een verklaring van de (plaatselijke) penningmeester zal alleen afdoende zijn bij contante giften!

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met de (unie) penningmeester opnemen.

Zie hier de ANBI Verklaring belastingdienst

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.