70 jaar getrouwd

Familie De Jong

Op vrijdag 3 mei 2013 is het precies 70 jaar geleden dat Ruud en Nel de Jong – van Donselaar (respectievelijk 95 en 90 jaar) in het huwelijksbootje stapten. Deze fantastische mijlpaal vierden zij samen met kinderen, kleinkinderen, en vrienden in het atrium van Woonzorgcentrum Vredenoord.

De nieuwe koning stuurde hen een felicitatiebrief en de burgemeester van Zeist, de heer Koos Janssen, was in Vredenoord bij het feest om hen persoonlijk geluk te wensen. Dochter Nellie de Jong opende de rij sprekers door haar oudérs te verzekeren dat zij door veel liefde worden omringd.

Namens Vredenoord/ Intermezzo, waar de familie De Jong reeds 20 jaar woont, sprak mw. Paula Koeweiden, directeur, het gelukkige bruidspaar toe en citeerde een toepasselijk gedicht van Toon Hermans. De plaatselijke predikant, ds. Lex van Dijk, gaf aan dat het geluk van 70 jaar huwelijk vooral bepaald is door de leiding van God (het drievoudig snoer waar het boek Prediker over spreekt) en zegende het platina bruidspaar.

Namens de Nederlandse Unie heeft ds. Wim Altink, voorzitter, een korte speech gehouden waarin hij br. de Jong bedankte voor ruim 45 jaar trouwe dienst voor het toenmalige kerkelijke boekenhuis Veritas. Br. De Jong begon in 1936 voor de kerk te werken als colporteur en als jongste bediende bij Veritas. Vervolgens werd hij daar boekhouder en van 1948 – 1981 penningmeester van Veritas. Voor hem was niets te veel en Ruud heeft zich altijd bijzonder plichtsgetrouw en bekwaam van zijn taken gekweten. Ds. Altink overhandigde een envelop met inhoud en wenste het paar namens de kerk in Nederland Gods zegen toe.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.