Volle evangelisatiedag

Op zondag 27 november bezochten meer dan 125 mensen de evangelisatiedag van de afdeling Gemeentegroei in de kapel van Oud Zandbergen.

evangelisatiedag-27-11-2016

Projectmatig

Ds. Rudy Dingjan toonde de relevantie van het adventisme voor niet-gelovigen. Evangelisatie bestaat uit iedere activiteit die mensen helpt tot een relatie met God komen.

Traditionele evangelisatie richtte zich vooral op medechristenen, maar nu is er behoefte aan kleine projecten waarin relaties duidelijker spreken dan argumenten. Ieder gemeentelid kan zich hierbij aansluiten. Enerzijds door in lijn met hobby’s en talenten met geloofsgenoten activiteiten op te zetten, van sport tot klussenhulp; anderzijds door anderen hierbij te betrekken.

Tussen wal en schip

Daarna kreeg Jenneke van Veen het woord. Zij was lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD), die overgang van de zorg van Rijk naar gemeenten controleerde. Door deze verandering belanden velen tussen wal en schip. Hierop brainstormden de aanwezigen over mogelijkheden om hen de helpende hand te bieden.

Veel ideeën

evangelisatiedag-27-11-2016-2Hanneke Tan sprak de aanwezigen bij over de Stichting Leven en Gezondheid, die na 25 jaar weer actief is. Een nieuwe tijd vraag om nieuwe activiteiten, die de stichting nu ontwikkelt. Joanne Balk belichtte de ondersteunende rol die het ESDA-Instituut voor gemeenten kan spelen. Het zit middenin de omslag van gedrukte naar digitale lesmaterialen.

De dag eindigde met een uitgebreide brainstormsessie met als resultaat een stevige ideeënlijst.

Nummer 10

shutterstock_275067134Op een woensdag in november had ik het genoegen op nummer 10 de vergadering toe te spreken van de Raad van Kerken in Nederland. Met ‘nummer 10’ bedoel ik dat het aartsbisdom Utrecht vier huisnummers naar links zetelt, gezien vanaf het terrein van ons Landelijk Kantoor. Daar houdt de Raad van Kerken haar vergaderingen, de 405e dit keer. Hoewel dit gebeuren zich aan onze straat afspeelt, is het typisch dat het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten geen lid is van de Raad van Kerken. De Raad telt dertien lidkerken en drie geassocieerde kerken. Bij die laatste horen wij. Verder lezen

Kunst & evangelie

DSCF1480Bij de Gospel & Arts inspiratiedag gaat het om ervaren. ‘En dat ik dit nu kan ervaren’, zegt Judith Dingjan, één van de organisatoren, ‘dat maakt mij een betere evangelist. Omdat ik geraakt ben, verandert er iets in mijn binnenste. En dat doet ook weer wat met de mensen om mij heen.’

Na het openingsgebed is het tijd om vooroordelen ‘uit te doen’. Tot op het bot. Dat laten Dingjan en Matthijs Nagtegaal zien door volledig gekleed – in skelettenpakken – vanachter een scherm vandaan te komen. Andere kledingstukken, ‘behoudendheid’, ‘angst’ en meer, laten ze achter.

Indrukwekkend

Rik Zutphen verzorgt een alternatieve worship met woord en beeld.

Rik Zutphen verzorgt een alternatieve worship met woord en beeld.

Het ochtendprogramma is verrassend. Rikko Voorberg, theoloog en theatermaker, vertelt zijn verhaal en daagt het publiek uit. Met praktische oefeningen laat hij zien dat kunst kan helpen om aan het licht te brengen wat verborgen is, want ‘pas dan kun je ermee aan de slag’.

Vooral de oefening ‘onder de huid’ heeft veel impact. Mensen mogen op de huid van een vrijwilliger schrijven wat hen dwars zit. Door het visuele aspect komt veel heftiger binnen wat Jezus voor mensen heeft gedaan. Een deelnemer zei: ‘Dit maakt meer indruk dan het avondmaal.’

Elke kunstvorm

‘Het is fascinerend om te zien hoe elke kunstvorm gewijd kan worden aan God’, zegt ds. Rudy Dingjan, departementshoofd Gemeentegroei. Om die diversiteit te benadrukken komt ook Leny de Smit aan het woord, die schilderijen en beelden maakt met de Bijbel als inspiratiebron.

Muziek wordt overigens niet overgeslagen. Neal Morse, een Amerikaanse muzikant die zijn leven omgooide nadat hij God leerde kennen, praat met het publiek via een live-verbinding. Tijdens het gesprek pakt Neal zijn gitaar zingt met het publiek ‘In Christ alone’. Voor sommigen een hoogtepunt. ‘Hoe bijzonder is dit? Dat we door de techniek nu samen met iemand aan de andere kant van de oceaan God kunnen aanbidden.’

Ervaren

Gostpel & Arts 2015‘Ik vind het leuk om op een andere manier te kijken naar evangelie en kerk zijn. En daar ben ik wel aan toe’, vindt Irene van Valen, die de ochtend bezoekt. Mensen een beetje de ruimte geven, dat is belangrijk, vindt ze.

Niet iedereen vind de dag even makkelijk verteerbaar. Zij vertrekken eerder en missen zo de nodige uitleg. Ook zijn er mensen die zich afvragen wat zij kunnen met het geboden materiaal. Maar bij evangelisatie en kunst gaat het niet om het leren van trucjes. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen laat ervaren wie Jezus kan zijn in hun leven.