Nanny

Tijdens een gesprek op het uniekantoor van de week, maakte ik aantekeningen. Ook op een moment dat een humoristische opmerking werd geplaatst. “Dit komt vast in zijn blog” hoorde ik iemand zeggen.

Alleen wat ik opschreef had te maken met iets wat zich eerder in de vergadering voordeed, en niet het moment suprême wat in deze blog geresoneerd zou moeten worden. Terugkijkend was het inderdaad best belangrijk wat met een kwinkslag werd begroet. Nee, ik ga hier niet herhalen waar het over ging, want het is niet voor niets dat de meeste gesprekken achter gesloten deuren plaatsvinden.

Als ze maar plaatsvinden. Want het desbetreffende onderhoud was een gelegenheid om open en onomwonden over een issue te spreken. Er was ruimte, vertrouwen, eerlijkheid en humor. De ingrediënten om de waarheid te spreken en te horen.

Empathie is goed en een belangrijke speler op het kerkelijk veld. Maar dat ontslaat de spelers er niet van om ook – mits bovengenoemde ingrediënten op hun plaats zijn – ruiterlijk toe te geven wat mis ging en de ander daar ook op te wijzen.

Er kan geen gemeente of gemeenschap van mensen bestaan zonder duidelijke kaders en structuren. Net zoals bij de opvoeding van kinderen overigens. We weten nu inmiddels heel goed (dankzij programma’s als The Nanny) dat de complete vrije hand van ouders t.o.v. hun kinderen vaak desastreuze gevolgen heeft. Aan de andere kant is het van groot belang dat de kaders en regels een sfeer van veiligheid, vertrouwen en vooruitgang faciliteren.
 
Als we als kerk de gemeenschapszin zo hoog in het vaandel hebben, betekent het ook om een gezonde balans te hebben tussen ruimte en regels, tussen ontplooiing en oog voor de ander. Ja, het is volledig herkenbaar, ook breder in de maatschappij:  er is geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid.

counter statistics
.

Leiden viert eeuwfeest

Op zaterdag 21 mei 2011 heeft de adventgemeente op een voortreffelijke wijze haar honderdjarig bestaan gevierd. De voorbereidingscommissie o.l.v. Aty Dommisse had duidelijk werk gemaakt van deze mijlpaal.

Muziek, woorden, films, foto’s, eten, sketch, zonnetje: alles vormde een aansluitend geheel van herinneringen, weerzien en koesteren van verwachtingen. De opkomst was buitengewoon goed. De zangformatie Invocation en de vier broeders Portegijs zongen de sterren van de hemel. Ook de praiseband en Solange en haar zus zorgden voor mooie muziek.

Interviews via het scherm met oud leden als fam Bekkering, fam de Jong en Martha van Hoven gaven goede impressie van het verleden.

Oud predikanten van de gemeente Leiden waren aanwezig (Dieter Versteegh, Martin Altink, en Janna Bouwer, echtgenote van Siem Bouwer) als ook de huidige voorgangers: Dwight van Ommeren en Jane Froma. De oud predikanten Karel C. van Oossanen, Henk Rosman en Gerrit Altink waren verhinderd voor deze dag, terwijl Cees van Ree eerder dit jaar was overleden.

Vertegenwoordigers van andere kerken, zowel uit Leiden als Voorschoten feliciteerden de gemeente en staken kaarsen aan van verbondenheid in de liefde van Christus. Audrey Andersson Boyle, algemeen secretaris van de Trans Europese Divisie, bracht naar voren dat onze hemelse Vader deelt in de vreugde van deze dag en de gemeente complimenteert.

De unievoorzitter, Wim Altink (zelf twaalf en half jaar predikant van Leiden geweest) bepaalde de gemeente aan de hand van Psalm 100, bij het belang van lofprijzing omdat God de geheel Andere is. Hij valt niet samen met ons (nood)lot, maar gaat er tegen in. De lofprijzing gaat niet over de gemeente, maar over God. Hem zij alle dank voor de zegeningen van de honderdjarige Leidse gemeente.

Honderd

Vandaag zou Annie M.G. Schmidt, de bekende en humorvolle schrijfster 100 zijn geworden. Morgen viert de adventgemeente Leiden haar 100-jarig bestaan. Het belooft een bijzondere dag te worden waar veel herinneringen zullen worden opgehaald. Een lach en een traan zullen zeker niet ontbreken. Als gezin voelen we ons al meer dan twintig jaar met de gemeente verbonden. Je gedachten gaan uit naar diegenen die de gemeente hebben verlaten, en naar diegenen die de rijen hebben versterkt.

Er zal een bijzondere gast in ons midden zijn morgen. Audrey Andersson Boyle, de algemeen secretaris van de Trans Europese Divisie (TED). Het is mooi dat de Generale Conferentie (GC) vertegenwoordigd wordt door een vrouw (de TED is immers een divisie van de GC).

Zij is in Nederland om op zondag onze vergadering van het Algemeen Kerkbestuur bij te wonen. De balans van 2010 wordt o.a. vastgesteld en het is een goede gewoonte dat een staflid van de TED daarbij aanwezig is. Tevens zal zij tijdens het AK een presentatie kunnen horen en zien over de resultaten van het Onderzoek naar Betrokkenheid (gehouden op 22 oktober 2010). Deze presentatie wordt verzorgd door Jurrien den Hollander en Herbert Rijken.

Aan de hand van dit onderzoek blijken er allerlei verbanden tussen gemeenten te bestaan. Zo hebben gemeenten Rotterdam Noord, Delft Alivio en Amsterdam Bon Notisia veel gemeen. Bovendien blijkt dat de gemeente Leiden, als enige gemeente, veel overeenkomsten vertoont met enkele church plants! Kennelijk is de honderdjarige vitaal genoeg om vernieuwend bezig te zijn net zoals de church plants.  Dat geeft toekomstperspectieven voor de gemeente.

In elke gemeenten zijn er stromingen, zo ook in Leiden, en dat is gezond. Het blijft gezond als we elkaars verscheidenheid gaan waarderen en elkaar willen aanvullen. Het doet me onwillekeurig denken aan een bekende sportclub in het afgelopen seizoen. De verschillende bloedgroepen bij Ajax werden met de dag duidelijker. De verscheidenheid werd reden tot conflict en heeft ‘kwaad bloed’ gezet. Maar op het moment suprême, op de dag dat het landskampioenschap in de (waag)schaal ligt, op dat moment (afgelopen zondag, 15 mei) zindert de ArenA van vastbeslotenheid en eenheid. De twaalfde man sloot zich aan bij het elftal met één doel: we gaan winnen. Dát is de spirit.

Ook voor de gemeente. 

counter statistics
.

Algemeen Kerkbestuur tegen geweld tegen homoseksuelen

Mededeling vanuit Algemeen Kerkbestuur omtrent
International Day Against Homophobia (IDAHO), 17 mei 2011.

Het Algemeen Kerkbestuur heeft unaniem besloten om zich uit te spreken tegen geweld tegen homoseksuelen.
Het bevestigen van een verklaring hieromtrent heeft op 17 mei met andere kerkgenootschappen in de Domkerk plaatsgevonden (zie hieronder de verklaring).

Als Algemeen Kerkbestuur van de Nederlandse Unie van Zevende-dags Adventisten hechten wij eraan dat niemand vanwege zijn of haar achtergrond, geslacht of geaardheid met verbaal of fysiek geweld wordt bejegend.

Mededeling Nederlands / Engels

Verklaring Nederlands / Engels

 

Videoboodschap Marja van Bijsterveldt IDAHO 2011 

 

Upgrade 2011, plezierige ervaring

Upgrade is een toerustingfestival hetgeen de Nederlandse Unie organiseert voor de ambtsdragers van de locale adventgemeenten.

Inspirerend
Een inspirerend weekend op het terrein van de Adventkerk in Huis ter Heide, van 5-8 mei 2011. Vrolijke geluiden, lachende gezichten en serieuze aandacht, kenmerken waar Upgrade 2011 voor staat.

200 mensen
Tweehonderd mensen doen of helpen van mee aan Upgrade, waaronder zo’n veertig kinderen. Voor die laatste groep verzorgt de kindersabbatschoolleiding van Gouda een uitgebreid programma voor drie leeftijdsgroepen. De volwassen deelnemers besteden ieder ruim 15 uur aan persoonlijke en functionele groei in een van de zeven beschikbare trajecten op vlakken van diaconie, evangelisatie, jeugd of onderwijs.

Opleidingsplaats
Het hoofdgebouw en de kapel van Oud Zandbergen keren weer terug tot hun oorspronkelijke bestaansreden, namelijk een opleidingsplaats. In de grote Upgradetent geniet iedereen van de gezamenlijke ochtendwijdingen en avondprogramma’s met Richard Rice

Gastspreker
Richard Rice boeide zijn gehoor met inspirerende verhalen en overdenkingen. Ook zijn workshop over vergeving als de ultieme manier van leven kon op waardering rekenen. Het rijk van God Gedurende het weekend werd zijn vertaalde boek UPGRADE boek ‘Het rijk van God’ gepresenteerd door Ds. Wim Altink, voorzitter van de kerk in Nederland.

Goede sfeer
Mooi weer, goed eten en een gezellige sfeer maakten het weekend tot een plezierig samenzijn dat zeker voor herhaling vatbaar is.