Weten wat je gelooft

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer: de natuur van de mens en de grote strijd.

De natuur van de mens

Man en vrouw werden naar Gods beeld geschapen met persoonlijkheid, macht en vrijheid om te denken en te doen. Elk mens is een ondeelbare eenheid van lichaam, verstand en geest. De mens is als vrij wezen geschapen, maar blijft van God afhankelijk voor zijn leven, adem en al het overige. Toen de eerste mensen God ongehoorzaam waren, ontkenden zij hun afhankelijkheid van hem, en verloren hun hoge positie. Het beeld van God in hen vervormde, en zij raakten aan de dood onderworpen. Dat geldt ook voor hun nakomelingen: zij delen deze gevallen natuur en de gevolgen hiervan. Zij worden geboren met zwakheden en de neiging tot kwaad. Maar God verzoende in Christus de wereld met zichzelf. Door zijn Geest herstelt hij het beeld van hun Schepper in stervelingen die berouwvol zijn. Zij zijn geschapen tot eer van God en geroepen om hem en elkaar lief te hebben en voor hun omgeving te zorgen.

God schiep de mensheid als zelfstandige wezens. Elk persoon is een individu dat zelf kan bepalen wat hij of zij doet. Tegelijkertijd is elk mens ook afhankelijk van God. Deze tweestrijd is bepalend voor ieder mens: aan de ene kant zelfstandig, aan de andere kant afhankelijk. De eerste mensen wilden zich té zelfstandig opstellen en hierdoor werden zij (en dus ook wij) sterfelijk: zonder die afhankelijkheid van God sterven mensen en zijn ze geneigd om ook slechte keuzes te maken. Het goede nieuws is dat God de breuk tussen hem en ons wil herstellen. Het leven en de dood van Jezus Christus en het werk van de heilige Geest zorgen ervoor dat iedereen die dat wil weer afhankelijk kan zijn van God. Hierdoor heeft elk van ons zicht op een oneindig leven waarin wij geen slechte keuzes meer maken.

tegen God ingaan levert alleen maar ellende

De manier waarop wij geschapen zijn, geeft ons inzicht in hoe we het beste onze levens in kunnen vullen. De mensheid in het algemeen bestaat voor Gods eer, en elk mens zou God moeten eren door zijn natuur te laten zien aan de wereld. God is liefde, en daarom worden wij uitgedaagd om God en zijn schepping lief te hebben. Dat betekent God eren in wat wij doen, zorgen voor de mensen om ons heen, en zo goed mogelijk omgaan met de wereld waarin wij leven.

De grote strijd

De hele mensheid is nu betrokken bij een grote strijd tussen Christus en Satan over het karakter van God, zijn wet en zijn heerschappij over het heelal. Dit conflict begon in de hemel toen een met keuzevrijheid geschapen wezen zichzelf verhief tot Satan. Als Gods tegenstander zette hij een deel van de engelen aan tot opstand. Toen hij Adam en Eva tot zonde verleidde, bracht hij de geest van opstand in deze wereld. Deze zonde van de mens veroorzaakte de vervorming van Gods beeld in de mens. Dit leidde tot wanorde binnen de geschapen wereld, en de uiteindelijke vernietiging daarvan ten tijde van de allesomvattende zondvloed, zoals beschreven in de historische weergave van Genesis 1–11. De hele schepping was getuige dat deze wereld het slagveld werd van het alomvattend conflict. In dit conflict zal God uiteindelijk als een God van liefde in het gelijk worden gesteld. Christus staat zijn volk bij: hij stuurt de heilige Geest en trouwe engelen om de mensen te leiden, te beschermen, en te ondersteunen op de weg naar het eeuwige leven.

De grote strijd is één van de kernpunten van het adventisme. Vaak associëren wij deze term al gauw met het gelijknamige boek van Ellen White. Haar boek is een uitgebreide uitwerking van hoe deze grote strijd bepalend was door de geschiedenis heen. Ons geloofspunt is natuurlijk veel minder uitgebreid, maar komt op dezelfde kernpunten neer. Deze wereld is een kwade plek. Dat komt omdat er een strijd gaande is tussen goed en kwaad, tussen God en Satan. Hoewel wij niet direct betrokken zijn bij deze strijd, leven wij wel op het slagveld. Hier maken wij mee wat de gevolgen zijn van niet naar God luisteren: tegen God ingaan levert alleen maar ellende op en dat weten wij maar al te goed.

Gelukkig laat God ons niet lijden zonder uitweg. Aan de ene kant belooft hij ons een definitieve oplossing in het eeuwige leven. Tegelijkertijd worden wij gesteund in wat wij hier meemaken. De heilige Geest is onze trooster en geeft ons kracht, en de engelen van God helpen ons en behoeden ons. Wij kunnen er zeker van zijn dat, wat wij ook meemaken, wij niet alleen staan: God is ons altijd nabij.

Meer weten

Meer weten over de geloofspunten? Het bekende boek van dr. Reinder Bruinsma, Wat zevendedags-adventisten geloven, is in een nieuw jasje gestoken. Het boek is volledig in kleur en behandelt de in 2015 herziene geloofspunten. Te koop bij het servicecentrum voor slechts €5,95.

Dit stuk is geschreven door dr. Tom de Bruin, docent aan Newbold College. Het artikel verscheen eerder in Advent.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.