Voorbereidingen Toogdag in volle gang

Geef u op als vrijwilliger

De landelijke Toogdag op 14 oktober (Autotron Rosmalen) is in volle voorbereiding. Het belooft een mooie Sabbatdag te worden met lofzang, aanbidding, toerusting en inspiratie.

Sabbatschoolprogramma

’s Ochtends is er een interactieve sabbatschoolprogramma met aansluitend een eredienst onder leiding van gastspreker Paul H. Douglas, penningmeester van de Generale Conferentie. In de middag volgt het tweede deel waarbij er aandacht is voor de presentatie van de beleidsplannen op landelijk niveau. Gedurende de dag wordt er ook aandacht besteed aan de kinderen; voor hen is er een speciaal programma. Lokale projecten en initiatieven worden op creatieve wijze tentoongesteld, onder andere via
filmpjes.

Vrijwilligers gevraagd

Om deze dag in goede banen te laten verlopen zijn er nog vrijwilligers nodig en een inschatting van het aantal te verwachten bezoekers. Om die reden vragen wij de gemeentesecretaris(sen) om een schatting van het aantal bezoekers en/of taalgroep(en) uit uw gemeente door te geven vóór 24 september via: toogdag2023@gmail.com.

Projecten

Er is nog ruimte in het programma voor het tonen van projecten waarin uw gemeente actief is. Foto’s en/of filmmateriaal hiervan kunt u vooraf mailen naar: toogdag2023@gmail.com. Van alle inzendingen wordt een mooie compilatie gemaakt die tijdens de Toogdag getoond zal worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.