Videoboodschap ds. Rob de Raad: Samen kerk, samen verder

Bestuur november 5, 2022

 

In de allereerste videoboodschap na zijn herverkiezing als voorzitter van de Adventkerk, spreekt ds. Rob de Raad zich uit voor eensgezindheid in de kerk. ‘We moeten de hand uitsteken naar elkaar en elkaar steunen.’

Verschillende segmenten

Het congres van de Adventkerk werd van 27 tot 30 oktober gehouden. Hier werd teruggeblikt, maar ook vooruitgeblikt. Dat laatste doet De Raad ook in zijn videoboodschap. Hij realiseert dat er ‘verschillende smaken en accenten zijn binnen ons kerkgenootschap, maar we staan wel op hetzelfde fundament’. Hij verwijst in dat opzicht naar de tekst in Koriëntiers 12 waar staat dat het menselijke lichaam uit verschillende delen bestaat. ‘Alle delen werken wel goed samen en vormen één lichaam’. aldus De Raad. ‘Zo is het ook in de kerk. We vormen samen één lichaam. Wat ons bindt als zevendedagsadventisten is sterker dan wat ons scheidt. Er is plek voor iedereen en we hebben elkaar heel hard nodig. Wat onze achtergrond en huidskleur ook is.’

Drie engelenboodschap

Wat adventisten volgens de voorzitter ook bindt is de drie engelenboodschap uit Openbaring 14. ‘Waar het met name om gaat in het conflict tussen God en satan dat Christus de grote overwinnaar is. Hij zal komen om zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde op te richten. Onze opdracht is mensen in aanraking te brengen met de boodschap van Jezus Christus. Een boodschap van hoop.’

Daarom vindt De Raad het belangrijk om op dit moment de hand naar elkaar uit te steken in de kerk, bruggen te bouwen en elkaar te steunen. ‘Samen willen we verder om de wereld voor te bereiden op die grote dag die komen gaat.’