Verlangen en vertrouwen.

Oecumenische Kerkendag Zeeland. 25 september 2010.

Op het eeuwenoude abdijplein in Middelburg de kramen, in de kerken in de stad  workshops, meditatie, kerkmuziek, kinderprogramma, praise en discussie, spiritualiteit, ontmoeting, stilte, dialoog. Rondom deze thema’s draaide de Zeeuwse Kerkendag. Een dag die er op gericht was te laten zien hoe levend de kerk is in de samenleving. De dag droeg als motto: Verlangen en vertrouwen, twee mooie en bekende begrippen uit de belevenis van hopelijk iedere gelovige.

De Commissaris der Koningin, Carla Peijs, benadrukte in haar inleiding in het programmaboekje dat “verlangen naar een betere wereld datgene is wat alle religies bindt, en dat gemeenschappelijk zoeken naar wat ons bindt van levensbelang is voor het voortbestaan van religieuze gemeenschappen.” 

Ondanks de gesel van de wind en af en toe een regenbui konden de deelnemende kerken waaronder de Adventgemeente Zeeland, en andere organisaties ( in totaal 54) zoals het Nederlands Bijbel Genootschap, Voedselbank Walcheren en Vluchtelingenwerk in contact komen met belangstellenden.
Oecumenische Kerkendag Zeeland. 25 september 2010.In gesprek komen met elkaar, belangstelling tonen, jezelf presenteren, door middel van de eigen kraam, waren enige van de doelen.  Ook voor ons bleek er ruime interesse en het was verrassend hoeveel mensen de Adventkerk al niet op een of andere wijze kennen. De tafel lag vol met kerkelijke publicaties en middels de twee opgestelde laptops kon men kennis nemen van de aktiviteiten van de gemeente Zeeland, de nieuwe DVD over de Sabbat en het werk van ADRA en IKN.

“Een geslaagde dag die vertrouwen geeft voor de toekomst!
Oecumenische Kerkendag Zeeland. 25 september 2010.Rest mij nog dank uit te spreken naar allen die hieraan op enige wijze  hebben meegewerkt” aldus Karel de Deckere, ouderling van de adventgemeente Zeeland. 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.