Vergadering Landelijk Bestuur

Na een zomerstop kwam het Landelijk Bestuur (LB) op 9 september weer bijeen. De laatste vergadering was alweer een tijd geleden, waardoor de nadruk voornamelijk lag op het delen van informatie. Maar er was ook oog voor het nog te realiseren beleid.

Terugkoppeling

Dat de kerk nooit stilstaat bleek wel uit het feit dat er gedurende de zomer ook reacties van leden en gemeenten op het Landelijk Kantoor binnenkwamen. Zowel positieve feedback als zorgen van leden werden gedeeld, zodat de bestuursleden op de hoogte zijn van wat er in de verschillende gemeenten op dit moment leeft.

Tussenstand

Istrahel Schorea, Penningmeester, gaf op basis van de actuele cijfers een prognose van de inkomsten en kosten. De kosten zijn aan het stabiliseren, wat goed nieuws is. Ook is er nog steeds een lichte stijging van de inkomsten uit tienden. ‘Dit biedt meer mogelijkheden voor het realiseren van de opdrachten die wij vanuit het afgelopen congres meekregen’, zei Schorea.

Concreet

Het beleidsvoorstel voor de komende jaren ligt nog bij de visiecommissie, maar de vergadering had al een voorbespreking. ‘Hoewel het niet concreet met deze woorden door het LB is uitgesproken, zie ik in de werkwijze van dit LB een sterke voorkeur van zorgvuldigheid boven snelheid’, zei Enrico Karg, Algemeen Secretaris.

Het LB nam onder meer de huidige organisatiestructuur onder de loep. Bij het afronden van het beleidsvoorstel gebruikt de visiecommissie de input van de LB-leden die uit deze bespreking naar voren kwam. Meer over de heisessie en de eerste stappen naar het creëren van het beleid is hier te lezen.

Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk, blikt terug: ‘De zomer is weer voorbij. Het kerkelijk leven komt weer op gang. Dat gold ook voor het LB. Er werd voornamelijk gesproken over wat we willen bereiken in vier jaar tijd. Het is goed om te merken dat dit bestuur nog steeds grote dromen heeft en na denkt hoe deze handen en voeten te geven in het kenbaar maken van God’s Koninkrijk.’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.