Veertig dagen van gebed tot aan Uniecongres

Bestuur september 8, 2022

Wat hebben Henoch, Mozes, Jezus en Paulus met elkaar gemeen? Veel, maar één ding zeker: ze gingen in gesprek met God. Net zoals wij met God in gesprek kunnen gaan middels het gebed. Jezus gaf ons hierin een mooi voorbeeld, hij ging ’s morgens in gebed en op momenten dat hij het moeilijk had.
Hij haalde kracht uit het gebed en bereidde zich voor op de moeilijkheden die komen zouden. Over Paulus lezen we dat hij regelmatig in gebed ging. Hij en Silas zaten in de gevangenis en gingen in gebed en zongen Gods lof.

VEERTIG BIJBELS GETAL

Het getal veertig komt in de bijbel veel voor: het volk Israël reisde veertig jaren door de woestijn, de inwoners van de stad Nineve kregen veertig dagen de tijd om zich te bekeren, Mozes is twee keer veertig dagen op de berg Sinaï geweest.

Jezus vastte veertig dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn openbare optreden. De veertig dagen in aanloop van het Uniecongres willen we gebruiken om samen in gebed te gaan. Enkele leden van ons kerkgenootschap hebben hiervoor het initiatief genomen. Waarom veertig dagen van gebed? Er zit een grote kracht in het gezamenlijk gebed, in de gemeente, thuis of online. Waar twee of meer samen komen in gebed, daar gebeurt iets bijzonders. Jezus zegt: ‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’ Mattheüs 18:19-20.

BOEK 40 DAGEN VAN GEBED

Via deze link is het boekje ’40 dagen van Gebed en toewijding’ ter voorbereiding van de wederkomst geschreven door Dennis Smith te downloaden. Dit boekje bevat veertig studies, voor elke dag één, gevolgd door vragen en gebedssuggesties.

PRAYER ROOM

Dit samen in gebed gaan kan op verschillende manieren: met een gebedspartner, in de gebedsgroep van je gemeente, voor of na de dienst met medegelovigen. In deze veertig dagen van gebed is er op woensdagavond om 19:30 uur een online gebedsmoment. Je kunt hiervoor deze link gebruiken.

Enkele activiteiten tijdens deze dagen van gebed die bijgewoond kunnen worden of die je zelf kunt organiseren:

NACHT VAN GEBED

Op 24 en 25 september wordt in de gemeente Hoogvliet een nacht van gebed (nachtwake) gehouden. In de avond gaan de kinderen en jongeren en ‘s nachts de volwassenen samen in gebed.  U kunt hieraan deelnemen (fysiek of online) of u kunt in uw eigen gemeente een nachtwake organiseren. In de video hier boven nodigen leden van de gemeente u alvast uit mee te doen!

MIDDAG VAN GEBED

De middag van sabbat 22 oktober staat in het teken van gebed. De gemeente Den Haag heeft hiervoor een programma georganiseerd.

HOE DOEN JULLIE HET?

Heb je zelf of zijn er binnen jouw gemeenten goede voorbeelden van gebed in het algemeen of specifiek in aanloop naar het uniecongres en je wilt die delen? Neem dan contact op met gebedsgroep@dev.adventist.nl

LANDELIJKE GEBEDSGROEP

Wanneer gebed ook voor jou belangrijk is, willen we je uitnodigen om deel te nemen aan een landelijke gebedsgroep waarin we gebedsonderwerpen met elkaar kunnen delen. Wij geloven dat deze gebedsgroep een mooie en krachtige manier kan zijn om onze band met God, maar ook om onze onderlinge betrokkenheid op elkaar als geloofsgemeenschap, te verstevigen. We hopen dat we met elkaar een waardevolle groep kunnen vormen, waarvoor je zelf ook anderen voor kunt uitnodigen.

HOE WERKT HET?

Via een whatsapp-groep, waar je lid van kan worden, willen we elkaar op de hoogte brengen van voorbede en gebedspunten die door jullie zelf ingebracht kunnen worden. Dit kan van alles zijn en betrekking hebben op jezelf en/of op anderen in binnen- en buitenland. Hierbij houden we vanzelfsprekend de privacy van de betrokkenen hoog. Je kàn onderwerpen aandragen, maar je kan ook deelnemer zijn zonder dat je ooit een voorbede aandraagt. Door op de hoogte gebracht te worden van verzoeken om voorbede, kan je zelf op elk gewenst moment dit in je persoonlijk gebed aan God voorleggen, maar willen we ook met enige regelmaat gelegenheid geven om gezamenlijk te bidden (via een online platform) voor wie daar behoefte aan heeft, maar wat echter niet verplicht is.

Stuur een mailtje naar gebedsgroep@dev.adventist.nl om je op te geven. Je ontvangt daarna de spelregels voor deze groep.

Download: Tips voor de 40 dagen van gebed