Twee predikanten ingezegend

inzegening 21/09/2013Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten heet twee nieuwe predikanten welkom. Op 21 september werden ds. Enrico Karg en ds. Guisèle Berkel-Larmonie ingezegend tot predikant in een bijzonder dienst in het kerkgebouw van de adventgemeente Den Haag.

[English readers. A translation of this report can be found here.]

De dienst begon met een uitgebreide worship. Hierna gaven de mentoren van de nieuwe predikanten, ds. Jan Koeweiden en ds. Dwight van Ommeren, nog wat laatste advies en bemoediging. Ds. Van Ommeren gaf zeven tips voor succes in de bediening als predikant. Ds. Koeweiden sprak vol humor over hoe, in deze tijd van financiële en sociale crisis, het ambt van predikant een topbaan is, omdat het een baan voor het leven is. Ds. Koeweiden en ds. Van Ommeren vroegen ook een bijzondere zegen voor de twee jonge predikanten, waarna ds. Jurriën den Hollander, departementshoofd van Persoonlijke Ontwikkeling, de zegen over de twee uitsprak.

Vóór het opleggen van de handen, gaf ds. Tom de Bruin, algemeen secretaris, een overdenking over ‘geroepen’ zijn. Verwijzend naar de verhalen van Mozes, Jesaja, Elisa, Jeremia en Ellen White, zoomde hij in op de roeping van Petrus en zijn wonderbaarlijke visvangst in Lucas 5. Hij vertelde hoe, net zoals elk van die mensen op wonderbaarlijke manier geroepen zijn, ieder persoon zo een roeping van God krijgt. ‘Iedereen is geroepen, ieder tot iets anders, maar iedereen is geroepen. Geen van ons is waardig, maar als we luisteren naar Gods roeping zullen er wonderbaarlijke dingen gebeuren!’ aldus ds. De Bruin.

Ds. Karg en ds. Berkel-Larmonie gaven als antwoord hun eigen getuigenissen, en vertelden hoe zij geroepen waren. ‘Het duurde heel lang voordat ik het zelf zag,’ vertelde ds. Karg, ‘maar als ik terugkijk zagen veel mensen een predikant schuilen in mij. Zonder hen, stond ik hier vandaag niet.’ Ds. Berkel-Larmonies getuigenis was soberder, maar niet minder indrukwekkend. ‘Ik vocht een lange tijd tegen mijn roeping. Toen ik eindelijk luisterde, was de weg lang en onzeker,’ vertelde ze, ‘maar nu zie ik waarom God mij zo lang liet doen over de weg hiernaartoe. Het is zoals mijn man, Glen, zei – God wilde dat ik hier stond, op dit moment.’

IMG_3521Ds. Wim Altink, voorzitter van het kerkgenootschap, gaf de opdracht aan de twee predikanten, waarop beiden met een volhartig ‘ja’ antwoordden. ‘Het is geweldig dat we jonge, frisse geestelijke leiders hebben in de kerk,’ zei hij. ‘Met zulke leiders heeft onze kerk een grote toekomst. Ik kan gerust zeggen: een kerk om trots op te zijn!’ Ds. Berkel-Larmonie en ds. Karg zijn de nieuwste predikanten in wat, naar wij hopen, een hele generatie jonge predikanten zal worden. Welgeteld 60% van de huidige predikanten in Nederland zal met emeritaat gaan in de komende 15 jaar. Tom Meijer en Oliver Yeboah, de volgende kandidaten op weg naar inzegening tot predikant, waren ook aanwezig bij de dienst.

Terugkijkend op de dag, stond de dienst in het teken van God en hoe hij alle mensen roept. Op deze manier voerde de Adventkerk het besluit van het uniecongres van vorig jaar uit, waar de leden de leiders van de kerk vroegen om predikanten gelijkwaardig te behandelen. Hoewel het een historische dag was voor vrouwelijke predikanten, lag de nadruk van de dag niet op deze menselijke zaken, maar op de onvoorstelbare kracht van God. De grote God die mensen kan roepen om voor zijn kerk te werken, zelfs in 2013!

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.