Training Kern Vaardigheden voor de kindersabbatschool afgelast

De training Kernvaardigheden voor de kindersabbatschool, gepland voor 21 november moet helaas worden verdaagd.

Clair Sanches die de training zou verzorgen heeft sinds kort een nieuwe werkkring in Engeland en is niet in staat rond die tijd terug te keren naar Nederland. De voorbereiding en de keuze van een nieuwe datum komen bij haar opvolgster te ligggen. Te zijner tijd zullen allen betrokkenen bericht ontvangen.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.