Toogdag groot succes: 2500 bezoekers!

Bestuur oktober 17, 2023

Op 14 oktober werd de Toogdag van de kerk gehouden in Autotron in Rosmalen. Uit alle delen van het land kwamen onze kerkleden naar de Toogdag. Sommige kerken hadden een bus afgehuurd. In totaal kwamen 2500 bezoekers naar Rosmalen. Het thema was ‘Ik ben bereid. Samenwerken tot Hij komt.’

Er was een gevarieerd programma met sprekers, maar ook muziek en prediking. Het was ook bedoeld om elkaar te ontmoeten. Hier werd veel gebruik van gemaakt.  Ook was er een kinderprogramma. ‘Ik wou dat het iedere week zo leuk was’ klonk de blijde roep van een kind tijdens het kinderprogramma. De kinderen hebben op hun eigen manier genoten van een speciaal voor hun opgezet programma. Aandacht voor de allerkleinsten was er volop.

Rijke diversiteit

Op de Toogdag is ervoor gekozen om de rijke diversiteit binnen de Nederlandse Adventkerk zichtbaar te omarmen. De organisatie heeft dit bijvoorbeeld laten zien door bewust te kiezen voor een diversiteit aan betrokkenen die op het podium acteerden. Van het Sabbatschoolpanel tot de talen waarin gezongen werd; er is ingezet op het tonen van diversiteit. Ds. Rob de Raad merkte dit op en was er complimenteus over. De Raad heeft regelmatig benoemd dat het Koninkrijk van God ‘geen tweederangsburgers kent’ en was blij om te zien dat alle adventisten in Nederland vertegenwoordigd waren tijdens deze gezamenlijke aanbiddingsdag.

Gebed

Op de Toogdag was er ook gelegenheid voor persoonlijke gebeden. Hiervoor was een speciale ruimte ingericht en is rekening gehouden met verschillende behoeften: van wat bescheiden opgemaakte hoeken tot hoeken met bijvoorbeeld Bijbelteksten op kaartjes. Van deze gebedsruimte is vooral aan het begin van de dag door enkele bezoekers gebruikgemaakt.

Dank aan vrijwilligers en Toogdagcommissie

Namens het bestuur dankt algemeen secretaris Enrico Karg de Toogdagcommissie voor het organiseren van deze prachtige dag en de hulp van vele vrijwilligers. ‘Zonder jullie inzet hadden we niet zo’n mooie dag gehad! Wederom ook de dank aan de leden van de Toogdagcommissie. Jullie waren een dream team!’

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een video van de Toogdag. Deze zullen we publiceren op onze social mediakanalen.