Tiny Jacobs

Tiny Jacobs werd in Limburg geboren en getogen. Ze stond bekend om haar betrouwbaarheid en perfectie, zowel in haar werk als verpleegster en coupeuse. Datzelfde gold voor haar werk voor de kerk.Het wanddoek dat zij voor de gemeente Heerlen naar eigen ontwerp maakte van de Wederkomst van onze Heer Jezus Christus, is daar een prachtig voorbeeld van.

Trouwe dienst

Na een evangelisatiecampagne in de Schouwburg van Heerlen werd zij op 29 mei 1976 gedoopt. In de daarop volgende decennia heeft zij zich op vele manieren voor de kerk ingezet. Als diacones begeleidde zij dopelingen tijdens hun doopdienst, trad op als ouderling van dienst, leidde de sabbatschooldiensten en lessen. Indien nodig speelde zij ook orgel en zij maakte deel uit van het gelegenheidskoor van de kerk. Helaas kon zij vanwege haar gezondheid de laatste jaren de diensten niet meer bijwonen. Wij zien uit naar de dag waarop wij elkaar zullen weerzien.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.