Publicaties

Ministry Publicatie

‘Ministry’ is een internationaal tijdschrift uitgegeven door het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, bestemd voor voorgangers van alle geloofsrichtingen.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.