Stichting Steunfonds van het kerkgenootschap der Zevende dags Adventisten

RSIN

808075573

ADRES

Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide

TELEFOONNUMMER

030-6939375

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel: het geven van ondersteuning in materiële en immateriële zin aan het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

BELEIDSPLAN

a) materiële hulpverlening aan leden en/of anderen, die zich in klemmende situaties bevinden en voor wie de reguliere financiële kanalen van hulpverlening tekort schieten.

b) immateriële hulpverlening, door middel van toerusting van de gemeentelijke werkgroepen, zodat zij de geëigende wegen voor hulpverlening leren kennen en kunnen benutten.

ACTIVITEITENVERSLAG

• Vergaderen 2x per jaar.
• Behandelen van aanvragen.
• Advisering, veelal telefonisch, in probleemsituaties.
• Voorlichting aan de Adventgemeenten.
• Overleg en samenwerking met diverse organisaties.

VERMOGENSPOSITIE, STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING BESTEDINGEN

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

SAMENSTELLING BESTUUR EN NAMEN BESTUURDERS

J.A. Amsen Voorzitter
C.G. Schutte Penningmeester
G.J.M. Hendriks Secretaris

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.