Stichting Steunfonds Ouderdomsvoorzieningen

KVK

41185376

RSIN

800698642

ADRES

Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide

TELEFOONNUMMER

030-6939375

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel: het verkrijgen, beheren en beleggen van gelden bestemd voor suppletie op ouderdomsvoorzieningen van ambtsdragers behorende tot het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, alsmede van hun echtgenoten en/of afhankelijke kinderen.

BELEIDSPLAN

Het verkrijgen, beheren en beleggen van gelden conform de richtlijnen van de Netherlands Union Conference.

ACTIVITEITENVERSLAG

  • Update en vaststellen beleggingsportefeuille.
  • Update en vaststellen indexatie pensioenen.
  • Update en vaststellen garantstelling – binnen marges van rente-ontvangsten van de Stichting Steunfonds Ouderdomsvoorzieningen – m.b.t. uitbetaling pensioenen door Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

VERMOGENSPOSITIE, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING

 

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

SAMENSTELLING BESTUUR EN NAMEN BESTUURDERS

R.K. de Raad Voorzitter
I.R.C. Schorea Penningmeester
E.M.F. Karg Secretaris
G.W. Frenk
P.A.C. Koeweiden-Tuppen
A.J. van der Kamp

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.