Stichting Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf van het Kerkgenootschap der Zevende dags Adventisten

WEBSITE

pszoudzandbergen.nl

RSIN

814743110

ADRES

Prins Alexanderweg 1A
Huis ter Heide

TELEFOONNUMMER

030-6931917

DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel: het inrichten van één of meer peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven.

BELEIDSPLAN

De Stichting is per 1 januari 2018 een slapende stichting aangezien ultimo 2017 de peuterspeelzaal is overgedragen aan een andere organisatie.

ACTIVITEITENVERSLAG

De Stichting is per 1 januari 2018 een slapende stichting aangezien ultimo 2017 de peuterspeelzaal is overgedragen aan een andere organisatie.

VERMOGENSPOSITIE, STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING BESTEDINGEN

De Stichting is per 1 januari 2018 een slapende stichting aangezien ultimo 2017 de peuterspeelzaal (alle activa en passiva) is overgedragen aan een andere organisatie.

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

SAMENSTELLING BESTUUR EN NAMEN BESTUURDERS

I.R.C. Schorea Voorzitter
N.G.M. van Ekris Penningmeester
M.R. Comvalius Secretaris

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.