Stichting leven en Gezondheid

KVK

41180038

RSIN

6342498

ADRES

Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide

TELEFOONNUMMER

030-6939375

DOELSTELLING

De Stichting stelt zich ten doel mensen te leiden, toe te rusten en te ondersteunen bij het hervinden van het leven zoals God het bedoeld heeft. Zij wil door een gezonde, gebalanceerde en compassievolle inzet wanneer het maar mogelijk is voor ieder die het nodig heeft, lijden verzachten, genezing brengen, ziekte voorkomen en het leven in al zijn facetten verrijken: lichamelijk, mentaal, sociaal en spiritueel.
De Stichting laat zich hierbij leiden door wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, getoetste praktijk en Gods bedoeling voor het leven zoals die geopenbaard wordt in de Bijbel en de geschriften van Ellen G. White.

BELEIDSPLAN

De stichting tracht haar doel te bereiken door het begeleiden van gezondheidscoordinatoren in de gemeenten, het geven van lezingen, het organiseren van trainingen, organiseren van gezondheidsweekenden en door alle andere methoden die de missie kunnen versterken.

ACTIVITEITENVERSLAG

Naar aanleiding van het verzoek van de Unie om weer een gezondheidsdepartement te starten in de NUC is er 3 jaar geleden een denktank ontstaan vanuit gezondheidsprofessionals in Nederland.

Deze denktank heeft er voor gekozen om de oude Stichting Leven & Gezondheid weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels is er weer een bestuur bestaande uit een zestal mensen.

De komende periode zal gebruikt worden om de gezondheidsgerelateerde projecten in Nederland onder de vlag van de stichting te plaatsen, om een secretaris en penningmeester te werven en om te peilen welke behoefte er is binnen de gemeenten in Nederland op het gebied van gezondheid.

Een grote wens is om in elke gemeente een contactpersoon te hebben voor het gebied gezondheid.

Een groot project wat de Stichting Leven & Gezondheid in ieder geval gestart is, is het vertalen van het verslavingsprogramma ‘Journey to Wholeness’.  Ook op het Missiefestival zullen we een gedeelte gaan verzorgen.

VERMOGENSPOSITIE, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING LASTEN

Toelichting

Vanwege de coronapandemie zijn plannen en trainingen in 2020 niet doorgegaan. Achter de schermen is er wel gewerkt aan verbetering en vernieuwing van de programma’s.

 

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

SAMENSTELLING BESTUUR EN NAMEN BESTUURDERS

Hanneke Tan-Koning Voorzitter
Tatia Diekman Secretaris
Rudy Dingjan Penningmeester 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.