Stichting Historisch archief van de Nederlandse Adventkerk

WEBSITE

shana.adventist.nl

KVK

50824473

RSIN

822945113

ADRES

Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide

TELEFOONNUMMER

030-6939375

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is: het aanleggen, beheren en garanderen van het voortbestaan van een historisch archief over de geschiedenis van de Adventkerk in Nederland en alles wat hiermee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

BELEIDSPLAN

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het aanleggen, beheren en garanderen van het voortbestaan van een historisch documentatiecentrum Nederlandse Adventkerk als onderdeel van het archief.
  • Het sluiten van overeenkomsten van opneming en beheer met Het Utrechts Archief. SHANA is een onafhankelijke stichting die op basis van een in 2013 gesloten overeenkomst met het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten de historisch belangrijke documenten van het kerkgenootschap beheert.

ACTIVITEITENVERSLAG

  • Naamsbekendheid vergroten
  • Contact met lokale Adventgemeenten intensiveren met als doel het verwerven van belangrijk historisch materiaal.
  • Veilig stellen van persoonlijke archieven van bestuurders en predikanten.
  • Website uitbouwen met o.a. beeldmateriaal
  • Materiaal in het documentatiecentrum (op termijn) veilig stellen door metaal en plastic te verwijderen.

VERMOGENSPOSITIE, STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING BESTEDINGEN

Er is geen balans, er is een kostendekkende bijdrage vanuit de Unie met een jaarlijks maximum van €5.000.

 

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

SAMENSTELLING BESTUUR EN NAMEN BESTUURDERS

G.W. Frenk Voorzitter
 J.A. Amsen Penningmeester
G. C. Dullaart Secretaris
J.L.H. Balk-Geerlings
T. de Bruin
G.H. Koning
W.J. Willems

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.