Siepie van Dellen 21 juli 1965 – 16 mei 2024

Overlijdensbericht juni 20, 2024

Siepie van Dellen was een alleenstaande moeder van twee dochters. Siepie kwam in contact met de Adventkerk via Roberto Bryson die destijds ook in Gorredijk woonde. Miranda Broekhuis gaf Bijbelles en op 5 oktober 2013 werd zij door Jan Rokus Belder gedoopt.

Fysieke en mentale problemen

Aanvankelijk probeerde zij regelmatig met haar dochters de kerkdiensten in Leeuwarden bij te wonen. Maar door fysieke en mentale problemen nam het kerkbezoek af en werd contact met haar zeer moeilijk. Zo’n twee jaar geleden heeft zij nog een dienst  bezocht. Ze was toen al ernstig ziek.  Via de rouwkaart laten haar dochters weten: Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu een einde is gekomen is in vertrouwen op haar Heer heengegaan onze lieve mem en beppe. Na de dankdienst voor haar leven op 22 mei vond de begrafenis plaats in Garyp. De gemeente Leeuwarden heeft haar tijdens de daarop volgende sabbat in de kerkdienst herdacht. Siepie was een liefdevolle en gelovige vrouw.