Primeur: pilot podcast Union’s Corner

Eerste aflevering: is er Nederlands Adventisme?

Ook de Nederlandse Adventkerk heeft een podcast: Union’s Corner. Afgelopen weekend werd de eerste aflevering als pilot gepresenteerd. Bestaat er zoiets als Nederlands Adventisme?

Calvinisme

Onder leiding van de hosts Riemer Postma (predikant) en Enrico Karg (algemeen secretaris van de Adventkerk) gingen de predikanten Jurrien den Hollander en Rodney Blomhof in op het onderwerp. Enrico Karg kwam ooit Mike Pearson (docent filosofie) tegen in de bibliotheek van Newbold College en die sprak wel van Nederlands adventisme. Hij noemde het zelfs ‘gezond adventisme’. Volgens Den Hollander echter bestaat er geen Nederlands adventisme. ‘Je komt in dit land wel wat meer trekjes tegen dan elders. We marcheren niet allemaal dezelfde kant op, er is een enorme diversiteit. De kerk is wel gevormd door de calvinistische achtergrond en dat kan fricties geven met culturen in andere werelddelen. Wat dezelfde Mike Pearson tegen mij zei: jullie zijn zo direct. Dat kan soms bot overkomen.’ Rodney Blomhof groeide op in Suriname en is sinds 2019 predikant in Nederland. ‘In Suriname is een andere geloofsbeleving dan in Nederland. De aanbidding van God is anders. Nederlands geloven vaak vanuit een soort filosofische benadering, Surinamers veel meer vanuit het gevoel.’

Culturele verschillen

Vervolgens ging het over de rol van predikanten in de kerk. Die is geheel verschillend in Nederland en andere werelddelen. Riemer Postma was predikant in Zuid-Amerika. ‘Daar ben je de leider en de beleidsvoerder. Jij bepaalt welke kant de kerk opgaat. In Nederland ben je veel meer dienaar van de kerk. Eigenlijk vind ik dat wel heel mooi omdat Jezus Christus gekomen is om te dienen.’ Ook Rodney moest wel even aan zijn rol als predikant in de Nederlandse kerk. ‘In het Caribisch gebied ben je dienaar maar zet je ook de toon. In de Nederlandse kerk is dat anders. Dan moet je maar durven om als predikant het laatste woord te voeren’, zegt hij lachend.

Bruggen bouwen

Door de diversiteit in de Nederlandse kerk met leden uit verschillende culturele achtergronden is het van belang dat er bruggen naar elkaar gebouwd worden. Daar waren de vier deelnemers aan de podcast het helemaal over eens. Voor Surinamers is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om koffie na afloop van de kerkdienst te drinken. Rodney: ‘Ik vroeg me daarom af: waarom doen ze dat? Ik kwam er achter dat het ging om het sociaal samenzijn. Toen begon ik te begrijpen waarom dat zo belangrijk is. Je moet bruggen bouwen naar elkaar en geen muren optrekken.’ Jurrien den Hollander: ‘Nederlanders moeten ook proberen te begrijpen dat iedere migrant die naar Nederland komt een verhaal heeft. Het is niet makkelijk om een bestaan in Nederland op te bouwen met al die regels en die moeilijke taal. Luister naar elkaar en dan begrijp je elkaar beter.’

Riemer Postma vat de podcast als volgt samen: ‘Je moet je niet focussen op onze tradities en verschillen, maar juist over de kern waar we gelijk zijn. We lezen dezelfde Bijbel. De kern is Jezus Christus. Al we daarop focussen, dan komt het helemaal goed.’

Kijk hieronder de gehele podcast.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.