Praktische inzichten

iStock_000002731974LargeDe gemeente Rotterdam International organiseerde acht dagen lang een revival. Twee weken waren er op zondag, maandag, woensdag en vrijdag zogeheten opwekkingsdiensten. Voor wie niet weet wat dat is: het is een samenkomst waarbij de nadruk ligt op (praise)muziek en er is doorgaans een spreker die de bezoekers weet te inspireren.

Rotterdam International had ds. Michael Hamilton als spreker uitgenodigd. Hij komt uit het Verenigd Koninkrijk en werkt al jaren voor het Europese hoofdkantoor. Door deze speciale diensten en de overdenkingen van ds. Hamilton kon de gemeente weer echt de tijd nemen om na te denken over hoe groot God is en waarom zij hem aanbidden.

Praktische inzichten

Ook stond de gemeente stil bij de manier waarop Gods woord voorziet in middelen om het hoofd te bieden aan uitdagingen die je tegenkomt in het dagelijks leven. De thema’s gaven praktische inzichten uit de Bijbel. Inzichten die de bezoekers toe kunnen passen om zo gezonde spirituele levens te kunnen leiden.

Op sabbat (zaterdag) 24 oktober was de laatste speciale dienst, waarmee de reeks werd afgesloten. De titel van deze laatste themadag was Het maken van gepassioneerde discipelen. Rotterdam International zegt dankbaar te zijn voor wat zij hebben geleerd, maar ook zeker voor waar zij in de afgelopen twee weken aan zijn herinnerd.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.