Positie binnen wereldkerk

Hoe zit de wereldkerk in elkaar? Bekijk het filmpje. Scroll naar beneden voor de rest van het artikel.

De Nederlandse Adventkerk nu

Op dit moment is de Nederlandse kerk een unie met conferenties (de Nederlandse Unieconferentie), ondanks dat de twee conferenties in 1972 zijn opgeheven en er een stelsel is ontstaan van vijf districten, inmiddels is dat aantal teruggebracht naar twee districten. De huidige situatie binnen de kerk is sinds 1972 behoorlijk veranderd, waardoor het noodzakelijk is te onderzoeken of de huidige structuur nog volstaat. Zo zijn er sinds 1972 ruim 2.000 leden en ruim 25 gemeenten bijgekomen. Op basis van deze groei is het noodzakelijk dat de bestuurlijke laag van conferentie wordt ingevoegd. De huidige twee districten kunnen daartoe als voorbereiding dienen.

Inmiddels is er een tweedistrictenstelsel

Het Algemeen Kerkbestuur erkent de noodzaak om hier werk van te maken en krijgt daarbij hulp vanuit de wereldkerk (Generale Conferentie) en het Europese hoofdkantoor (Trans-Europese Divisie). Ds. Audrey Andersson, algemeen secretaris van het Europese hoofdkantoor (bekend als de Trans-Europese Divisie of TED), presenteerde over de huidige situatie op 31 januari 2016 aan de aanwezige afgevaardigden bij een buitengewoon congres. Zij liet niet alleen een knelpunt zien, maar bood ook een plan van aanpak. Een commissie die zich over het vraagstuk buigt, gevormd door een delegatie van de vanuit het hoofdkantoor van de wereldkerk (Generale Conferentie) samen met bestuurders van het Europese hoofdkantoor en de Nederlandse Adventkerk.

Onder de loep

Op 8 en 9 september komt die delegatie samen op landgoed Oud Zandbergen om zich te buigen over het vraagstuk. Tijd voor ontspanning zal er niet zijn, de commissie concentreert zich volledig op haar taak. Ds. Wim Altink, voorzitter van de Adventkerk in Nederland: ‘Ik zie uit naar de komst van de vertegenwoordigers van de Generale Conferentie en de Trans-Europese Divisie begin september. Het doet me goed om te zien dat zij deze moeite nemen en wij zullen graag met hen samenwerken.’

deur.toekomst.stockDuidelijkheid

Duidelijkheid over de organisatorische status van de kerk genereert rust, ook in de internationale samenwerking. Het hoofddoel van de kerk in Nederland blijft onveranderd het uitdragen van de missie en visie vanuit de Bijbel.

Ds. Altink: ‘God heeft de Adventkerk in Nederland op vele manieren gezegend – dat is de kern waar het om gaat. Hoe zich dat vertaalt naar de organisatievorm van onze unie is daaraan ondergeschikt. En of we een Unie van Conferenties blijven – met daarbij conferenties opnieuw ingesteld, hetgeen het Algemeen Kerkbestuur heeft aangevraagd bij de wereldkerk – of Unie van Gemeenten worden, dat is iets wat de Generale Conferentie beslist en is bindend. Deze uitkomst geeft dan de broodnodige duidelijkheid!’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.