Oproep tot voorbede voor Oekraïne

ADRA (Ontwikkelingshulp) februari 25, 2022

In een brief aan alle lokale gemeenten en gemeenten heeft voorzitter Rob de Raad vandaag aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne. ‘Met ontsteltenis zijn wij allemaal in de afgelopen week getuige geweest dat Rusland Oekraïne is binnengevallen.’

Op de vlucht

Hij refereert in de brief aan de beelden op het journaal waar te zien was hoe duizenden mensen op de vlucht geslagen zijn om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld. ‘Mensen zijn ontheemd, gezinnen worden uit elkaar gerukt en er heerst grote angst waar dit zal eindigen. We zien troepenverschuivingen binnen Europa om in NAVO-verband voorbereidingen te treffen voor het geval dat Rusland een van de bondgenoten zal aanvallen.’

Vanuit Bijbels perspectief is ds. De Raad niet verbaasd dat deze dingen gebeuren. ‘Jezus heeft ons al gewaarschuwd dat tussen zijn eerste en zijn tweede komst er oorlogen zullen plaatsvinden en dat volk tegen volk zal opstaan. Hij noemt dat het begin van de weeën, maar dat is nog niet het einde. Het is voor ons een oproep om bereid te zijn om onze Heer te ontmoeten wanneer hij zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten.’

Onduidelijk

Veel is op dit moment nog onduidelijk hoe de situatie zich in Oekraïne ontwikkelt en wat de gevolgen ervan zullen zijn voor onze kerk in het land. Het is al wel duidelijk dat ADRA Europe al bezig is fondsen in te zamelen om de komende crisis het hoofd te kunnen bieden. Verschillende landen die grenzen aan Oekraïne hebben voorbereidingen getroffen om vluchtelingen op te vangen. 7 maart is De Raad samen met andere Unies bijeen met ADRA Europe voor een congres waarbij de situatie in Oost-Europa zeker ook aan de orde zal komen. In een oproep aan allen schrijft De Raad: ‘Laten we op dit moment vooral bidden voor Oekraïne en voor alle mensen die hieronder lijden. Laten we bidden dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de gewelddadigheden en dat de wereldleiders open zullen staan voor de werking van Gods Geest om verstandige beslissingen te nemen. We weten vanuit de Schrift dat God alles in de hand heeft en dat we daarop mogen vertrouwen.’