Nieuw Onderzoek Adventisten in Nederland

Adventisten staan doorgaans bekend om hun enorme betrokkenheid bij de kerk en hun inspirerende toewijding aan God.

Wie naar de jaarlijkse open dagen gaat op Oud Zandbergen, of de vele evenementen van de kerk bezoekt, raakt onder de indruk van de toewijding en betrokkenheid van adventisten. Leden en vrienden van de kerk geven veel van hun tijd en inzet aan de landelijke kerk, de locale gemeente en parakerkelijke organisaties als ADRA, scouting en allerlei independent ministries.  Een andere manier waaraan betrokkenheid is te zien is het enorme bedrag aan tienden dat jaarlijks bijeen wordt gebracht waarmee een scala aan activiteiten wordt gefinancierd dat bewondering oproept bij velen.

Adventisme is meer dan een geloof, het is een ‘way of life’, een levenshouding. Adventisme is een identiteit die je doen en laten bepaalt. Deze levenshouding leidt tot een gepassioneerde betrokkenheid zoals we dat vinden in Nederlands adventisme.

      Betrokkenheid is belangrijk voor een kerk. In het algemeen leveren betrokken adventisten toegevoegde waarde aan de kerk door onder andere hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast verzuimen ze minder dan niet betrokken gelovigen en zijn zij minder geneigd om de organisatie te verlaten. In de groep betrokkenen vinden we mensen waar je altijd van op aan kunt, die dingen doen voor de kerk zonder dat je ze erom vraagt, en die verantwoordelijkheid tonen ook onder moeilijke omstandigheden. Niet betrokken gelovigen daarentegen kunnen de kerk en het succes van de kerk remmen, doordat zij niet proactief zijn niet doorzetten bij tegenslagen, weinig bijdragen en genoegen nemen met de minimum optie, en vaak ook veel kritiek hebben op diegenen die zich inzetten.

      Betrokkenheid is niet vanzelfsprekend en hangt af van vele factoren. Allereerst blijken sociaalmaatschappelijke zaken als inkomen, status, afkomst, opleiding, leeftijd en geslacht van invloed te zijn op betrokkenheid. Maar ook zaken als persoonlijk geloof, persoonlijke doelen, tevredenheid, gevoelens over de kerk als organisatie, en het hebben van een taak of functie hebben effect op betrokkenheid. Daarnaast zien we dat de mate van betrokkenheid wisselt. Er zijn leden die ooit heel betrokken waren maar op een gegeven moment afstand hebben genomen en zelfs niet meer komen. We zien ook dan leden zichzelf berschermen en kiezen voor een gereserveerde betrokkenheid om te kunnen ‘overleven’ in de kerk zoals zij zeggen.

      Zoals gezegd, betrokkenheid is essentieel voor een gezonde kerk en voor gezonde mensen binnen die kerk. Het Algemeen Kerkbestuur streeft naar een zo optimaal mogelijke en gezonde geloofsbetrokkenheid omdat zij graag wil dat het goed gaat met de kerk in Nederland. Een gezonde kerk heeft kracht om haar missie uit te voeren. Dit is de reden voor een groot landelijk onderzoek op 2 oktober. De basisvraag is: ‘welke factoren zijn van invloed op de betrokkenheid van adventisten’. Door middel van dit landelijke onderzoek wil het Algemeen kerkbestuur ontdekken welke factoren van invloed zijn op de betrokkenheid van leden en wat eraan gedaan kan worden om deze betrokkenheid te vergroten.

      Waarom onderzoek? Er zijn regelmatig mensen die vragen waarom onderzoek nodig is in de kerk. Het is toch genoeg om te geloven, te bidden, bijbel te lezen en naar de kerk te gaan menen zij. Dit zijn uiteraard fundamentele dingen die iedere gelovige zou moeten doen. Maar al een tijdje blijkt dat de maatschappij en daarmee de kerk complex is geworden. Een doorsnee gemeente in Nederland bestaat niet meer alleen uit blanke Nederlanders alleen. Verschillende culturen brengen nieuwe invloeden in onze locale gemeentes. Er zijn vandaag de dag veel meer factoren die van invloed zijn op gelovigen dan vroeger. Dit heeft direct effect op de betrokkenheid.

De Generale Conferentie beseft dit al jaren en is een wereldwijd onderzoek  gestart naar de beleving en cultuur van jongeren, i.e. Value Genesis. Dit onderzoek helpt de wereldkerk jongeren beter te begrijpen en binnen de kerk te houden. Professor Henk Kelderman aan de VU stelt dat grote organisaties die willen groeien niet meer zonder onderzoek kunnen omdat ze anders trends en bewegingen missen die essentieel zijn voor het voortbestaan van deze organisatie. De adventkerk is in 150 jaar een grote multinational geworden die 212 landen werkzaam is en 16 miljoen leden heeft. Onderzoek is essentieel en zal ons helpen ook in de 21ste eeuw kerk te zijn tot aan de wederkomst van Jezus.

      Het van groot belang dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Door de vragenlijst in de te vullen zorgt u dat uw stem kan worden gehoord. We hopen dat u geinspireerd bent om op sabbat 2 oktober na de dienst iets van uw kostbare tijd vrij te maken en een half uur te gaan zitten om de vragenlijst in te vullen. Wij zijn trouwens ook geinteresseerd wat u van de vragenlijst zelf vond. Dit zijn de laatste paar vragen. De vragenlijst is met grote zorg samengesteld door theologen en wetenschappers binnen onze kerk. Een gedeelte van de vragen komt uit wetenschappelijke onderzoeksschalen. Wij willen u alvast bedanken dat u de moeite wilt nemen om mee te doen. Wij vragen u om dit project in uw gebed op te nemen opdat Gods kerk zal groeien en bloeien tot eer van zijn naam.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.