Maya Grootveld (Arnhem) gedoopt

Een spirituele ervaring

Op 26 augustus werd Maya Grootveld op 15-jarige leeftijd gedoopt in de gemeente Arnhem. Het was een geweldig feest dat met name veel belangstellenden trok. Maya vertelde in haar getuigenis dat haar ervaring met God heel bijzonder en intens is.

Ander paspoort

Als jong meisje had ze al de wens om haar leven te geven aan de Heer. Hoewel het best spannend was, De preek van ds. Jurrien den Hollander ging erover dat als we gedoopt zijn we als het ware in een ander land gaan wonen. We krijgen een ander paspoort. ‘Geleidelijk aan zullen ook onze gewoonten veranderen. Echter, we kunnen niet verwachten dat we door de doop ineens geen domme dingen meer doen. Dat zal altijd wel zo blijven en toch zul je door de invloed van de Geest steeds meer op Jezus gaan lijken.’ Maar het mooie is volgens ds. Den Hollander dat je een deel bent van een groep mensen die allemaal hebben gekozen om dat land van God te wonen. ‘Iedere sabbat vieren we het feest van het koninkrijk van God waar we leren om lief te hebben en hem te volgen.’

Spirituele ervaring

De doop was voor Maya een diep spirituele ervaring waar ze nog steeds heel dankbaar voor is. Haar voorbeeld sprak ook de andere jeugdleden in Arnhem aan die de intentie lieten zien door hand opsteken dat ze Maya’s voorbeeld willen volgen. Moge God de gemeente en Maya zegenen.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.