Marielle van der Kamp

25 sept. 1968 –  18 oktober 2023

Op 26 oktober vond in het Gulper Hoes in de Zuid-Limburgse plaats Gulpen, de afscheidsdienst plaats voor Marielle van der Kamp. Het was een indrukwekkend en warm samenzijn waar enkele honderden mensen naartoe waren gekomen. De dag daarna werd zij in besloten familiekring in Amersfoort begraven. Marielle was de vrouw van Harry de Reus, PKN-predikant in Zuid-Limburg, de moeder van Janne en Bram, de zus van Mischa en de dochter van Bram van der Kamp (emeritus-predikant van de Adventkerk). Tijdens de dienst, die met veel muziek was omlijst en door een collega van Harry werd geleid, blikten zowel haar man, haar kinderen en haar vader, op ontroerende wijze terug op hun leven met Marielle.

‘Chaos en stilte’

Nadat zo’n drie jaar geleden bij Marielle een zeldzame vorm van hersentumor was geconstateerd, begon een periode van steeds toenemende ‘chaos en stilte in haar hoofd’, die haar uiteindelijk, op 18 oktober j.l., noodlottig werd. Haar man schreef op Facebook: ‘Innig verbonden met haar gezin, en met warme aandacht voor de ander en volop genietend van het mooie dat het leven te bieden heeft—zo heeft zij geleefd, zo is zij overleden.’ Marielle groeide op in het gezin van Bram en Plonie van der Kamp. Muziek was een heel belangrijk aspect van haar leven–wat ook tot uitdrukking kwam in de dankdienst voor haar leven. Marielle koos er op jeugdige leeftijd voor om lid te worden van de Adventkerk. Toen zij later trouwde met Harry, die predikant was bij de PKN, werd zij met de vermelding van “belijdend lidmaat van de Adventkerk’ ook bij de PKN als lid geaccepteerd. Marielle bleef lid van de adventgemeente in Amersfoort.

Taalgevoel

Marielle was niet alleen muzikaal maar had ook een sterk ontwikkeld taalgevoel en vertaalde een aantal boeken die bij de Adventkerk werden uitgegeven. Zij had veel te bieden en heeft veel gegeven, aan haar gezin en aan de mensen die op haar pad kwamen. Het einde van heer leven kwam in zicht, zo stond op het overlijdensbericht, toen ‘de hersentumor bruut haar hoofd en ons leven binnenkwam.’ Gelukkig wordt de betekenis van een mensenleven niet alleen bepaald door de lengte ervan. En dat gold op bijzondere wijze voor het leven van Marielle.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.