LELYSTAD SPERANZA

BESTUURSSAMENSTELLING

 • Voorzitter
  Penningmeester
  Ass. penningmeester
  Secretaris
  Zendingsleider
  Jeugdleidster
  Ass. jeugdleidster (2x)

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Speranza Lelystad
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Voorstraat 313
Postcode:                              8226 KB
Plaats:                                   Lelystad
Contactgegevens:                0320-256111

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

In het begin van de coronapandemie zijn er duizenden folders uitgedeeld in de wijken rondom onze kerk.

Hierop stond informatie hoe je jezelf het beste kon bewapenen tegen het oprukkende virus, zoals een gezondheidsboodschap, info over het versterken van je immuniteit en wat voor kruiden men kon gebruiken bij verkoudheid en griep.

Tijdens de corona lockdown werd er na de (online) kerkdienst altijd een gezondheidsboodschap gegeven over medicinale kruiden welke goed zijn voor het versterken  van het immuunsysteem, en wat mensen het beste kunnen eten.

Er werd ook voor bigshopper gezorgd met levensmiddelen die werden gegeven aan minder bedeelden in Lelystad en op Urk.

 • 1ste kwartaal werden er 30 pakketten uitgedeeld
 • 2de kwartaal 28 pakketten
 • 3de en 4de kwartaal elk 25 pakketten.

Met Pasen hebben we onze Openhouse-bezoekers getrakteerd op een paasontbijt dat thuisbezorgd werd.

Ook op Moeder- en Vaderdag hebben we ook onze Openhouse-bezoekers en gemeenteleden getrakteerd op een ontbijt, dat werd ook thuisbezorgd door onze lieve broeders en zusters.

Tijdens de corona lockdown kon de Openhouse niet meer doorgaan omdat er niet meer gezamenlijk in één ruimte gegeten kon worden. Als pleister op de wonde is er toen een ‘afhaal’ Openhouse in het leven geroepen.

Zoals er normaal elke laatste sabbat van de maand mensen uit de wijk en omgeving werden uitgenodigd om te komen eten werden ze nu gevraagd om de maaltijd af te halen.

Er kwamen ongeveer 40 tot 50 mensen hun eten ophalen.

Op Urk zijn wij ook gestart met een groep (Speranza Urk), er wordt ook Bijbelstudie gegeven.

We hebben vorig jaar 5 mensen kunnen dopen.

De kerkdiensten werden tijdens de corona lockdown, in eerste twee maanden thuis bij Br. Fabian opgenomen en live gestreamd zodat alle gemeenteleden niets hoefde te missen, in juni konden we weer in de kerkzaal met een klein groepje dat bestond uit het media-team en degene die podiumtaken hadden.

In december werd er online kerstconcert gehouden voor onze openhouse bezoekers en was een heel groot succes.

We kunnen terug blikken en God danken voor Zijn genade dat wij er altijd voor onze medemensen konden zijn.

Gemeente Speranza Lelystad

Maatschappelijke en evangelisatie activiteiten

De ‘Openhouse’

‘Openhouse’ Is de methode van Speranza om te evangeliseren, dit doen wij door de buurtbewoners van de waterwijk e.o. elke laatste sabbat van de maand een 3-gangenmenu aan te bieden.

’s Avonds na het eten is er dan ook nog een film met een christelijke boodschap.

Dit alles is geheel gratis.

Wij proberen de mensen uit de buurt te bereiken en ze erbij te betrekken met datgene wat wij doen.

De Openhouse is voor:

 • Mensen die zich eenzaam voelen.
 • mensen die eten van voedselbank krijgen.
 • mensen die gezelschap zoeken.
BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Toelichting:

De inkomsten van gemeente Speranza Lelystad bestaan uit:
Bijdragen van kerkleden die dit veelal maandelijks aan de kerk overmaken.
Collectes die wekelijks in de kerk gehouden worden.
Subsidies die gegeven worden door het Uniekantoor van de Adventkerk
De uitgaven (lasten) worden bepaald door:

– Evangelisatie programma’s.
– Kosten voor het houden van evangelisatieprogramma’s.
– Goederen voor ‘Openhouse’, ons maandelijks terugkerende evangelisatie programma, zoals borden, bestek e.d. Administratie.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.