ARK

BESTUURSSAMENSTELLING

coach
voorzitter
secretaris
penningmeester

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        ARK Zoetermeer
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Pieter van der Plasstraat 22
Postcode:                             2291 SE
Plaats:                                   Wateringen
Contactgegevens:               030 – 6939375

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN
BELONINGSBELEID
VERSLAG ACTIVITEITEN
STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Ark Leerhuis is een gemeenschap van gelovigen binnen de Adventkerk in Nederland.
*Zij zoekt naar authenticiteit in de omgang met God en met elkaar.
*Zij wil relevant zijn voor adventgelovigen en geïnteresseerden op een vrijzinnige manier met respect naar elkaar toe.
*Zij zoekt daarbij naar kwaliteit en inhoud in haar bijeenkomsten

Ark Leerhuis is gericht op:
*Openheid naar God
*Openheid naar elkaar
*Openheid naar de omgeving

Om deze visie in de tijd te dragen zullen wij verbonden moeten blijven met de Bijbel en de christelijke (en adventistische) traditie. In de omgang met elkaar zullen we leren te leven met de woorden uit Galaten 5, vs. 22 en 23: ‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.