Landelijke ledenvergadering najaar 2022

Algemeen secretaris Enrico Karg heeft een tweede aankondigingsbrief gestuurd voor het komende uniecongres in oktober van dit jaar. De brief is gericht aan de leden en reguliere bezoekers van de Adventkerk en churchplants.

In deze brief gaat het voornamelijk om het aantal afgevaardigden per gemeente en de criteria voor de keuze van de afgevaardigden. Churchplants hebben geen eigen afgevaardigden, maar vallen onder een van de lokale gemeenten.  De volledige procedure en de criteria die onze kerk hanteert voor de verkiezing van  afgevaardigden in de plaatselijke gemeenten, staan in het Kerkelijk Handboek.

Aanmeldingstermijn

Het aanmeldingstermijn voor het opgeven van afgevaardigden loopt tot en met 31 mei 2022.  Deze datum is vastgesteld aan de hand van de haalbaarheid voor de verdere verwerking van de landelijke gegevens en voor de optimale voorbereiding van de landelijke ledenvergadering van afgevaardigden met inachtneming van de zomervakantie van dit jaar.

Precongres

Nieuw tijdens deze landelijke ledenvergadering van afgevaardigden is het zogenoemde precongres. Dit staat gepland op zondag 23 oktober 2022. Specifieke details over het programma van dat precongres volgen spoedig. Om de afgevaardigden zo goed mogelijk voor te bereiden op de vergadering biedt de kerk ‘congrestrainingen’ aan.
Congrestrainingen in het Nederlands – Trainer: Ingrid Wijngaarde:
*woensdag 15 juni, 19:30 uur
*maandag 29 augustus, 19:30 uur
*zondag 18 september, 10:30 uur
Congrestrainingen in het Engels – Trainer: ds. Enrico Karg:
*dinsdag 5 juli, 19:30 uur
*donderdag 8 september, 19:30 uur

Pastorale bemoediging en gebedsverzoek

Algemeen secretaris Enrico Karg schrijft in de brief aan de gemeenten: ‘Hier in Nederland hebben we een prachtige kerk met zevendedagsadventisten die vaak met bloed, zweet en tranen van vrijwilligers, geworden is tot wat zij nu is en waar we trots op mogen zijn. Waar Christus ons is voorgegaan als ‘vrijwilliger’ om zijn kerk op te bouwen, zo hebben ook onze leden als vrijwilligers zich ingezet voor de opbouw en ondersteuning van onze Nederlandse Adventkerk. We zagen dit laatst weer tijdens de coronapandemie. Ondanks dat wij veel mindere berichten ontvingen van omliggende unies en conferenties van ons wereldwijde kerkgenootschap, hebben wij onze kerk in Nederland met elkaar op de been gehouden. Zelfs in bepaalde opzichten verder ontwikkelt. Het is dan ook op zijn plaats om de vergadering van afgevaardigden in te gaan met onze leden die de kerk in Nederland dragen en gedragen hebben. Wij willen deze brief dan ook afsluiten met het verzoek om het aankomende congres herhaaldelijk in uw gebeden op te dragen aan de Heer die ons de afgelopen jaren heeft gezegend. Zonder Hem stonden wij niet waar wij vandaag staan. We kijken daarom dankbaar terug op een bijzonder gezegende tijd en gaan zeer hoopvol verder de toekomst in.’

De volledige brief is via deze link te downloaden

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.