Kunst & evangelie

DSCF1480Bij de Gospel & Arts inspiratiedag gaat het om ervaren. ‘En dat ik dit nu kan ervaren’, zegt Judith Dingjan, één van de organisatoren, ‘dat maakt mij een betere evangelist. Omdat ik geraakt ben, verandert er iets in mijn binnenste. En dat doet ook weer wat met de mensen om mij heen.’

Na het openingsgebed is het tijd om vooroordelen ‘uit te doen’. Tot op het bot. Dat laten Dingjan en Matthijs Nagtegaal zien door volledig gekleed – in skelettenpakken – vanachter een scherm vandaan te komen. Andere kledingstukken, ‘behoudendheid’, ‘angst’ en meer, laten ze achter.

Indrukwekkend

Rik Zutphen verzorgt een alternatieve worship met woord en beeld.
Rik Zutphen verzorgt een alternatieve worship met woord en beeld.

Het ochtendprogramma is verrassend. Rikko Voorberg, theoloog en theatermaker, vertelt zijn verhaal en daagt het publiek uit. Met praktische oefeningen laat hij zien dat kunst kan helpen om aan het licht te brengen wat verborgen is, want ‘pas dan kun je ermee aan de slag’.

Vooral de oefening ‘onder de huid’ heeft veel impact. Mensen mogen op de huid van een vrijwilliger schrijven wat hen dwars zit. Door het visuele aspect komt veel heftiger binnen wat Jezus voor mensen heeft gedaan. Een deelnemer zei: ‘Dit maakt meer indruk dan het avondmaal.’

Elke kunstvorm

‘Het is fascinerend om te zien hoe elke kunstvorm gewijd kan worden aan God’, zegt ds. Rudy Dingjan, departementshoofd Gemeentegroei. Om die diversiteit te benadrukken komt ook Leny de Smit aan het woord, die schilderijen en beelden maakt met de Bijbel als inspiratiebron.

Muziek wordt overigens niet overgeslagen. Neal Morse, een Amerikaanse muzikant die zijn leven omgooide nadat hij God leerde kennen, praat met het publiek via een live-verbinding. Tijdens het gesprek pakt Neal zijn gitaar zingt met het publiek ‘In Christ alone’. Voor sommigen een hoogtepunt. ‘Hoe bijzonder is dit? Dat we door de techniek nu samen met iemand aan de andere kant van de oceaan God kunnen aanbidden.’

Ervaren

Gostpel & Arts 2015‘Ik vind het leuk om op een andere manier te kijken naar evangelie en kerk zijn. En daar ben ik wel aan toe’, vindt Irene van Valen, die de ochtend bezoekt. Mensen een beetje de ruimte geven, dat is belangrijk, vindt ze.

Niet iedereen vind de dag even makkelijk verteerbaar. Zij vertrekken eerder en missen zo de nodige uitleg. Ook zijn er mensen die zich afvragen wat zij kunnen met het geboden materiaal. Maar bij evangelisatie en kunst gaat het niet om het leren van trucjes. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen laat ervaren wie Jezus kan zijn in hun leven.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.